Hon vill göra sin yrkeskår mer synlig

Hon vill göra sin yrkeskår mer synlig
Isabel Strand, biomedicinsk analytiker och studerandeombudsman på Vårdförbundet, vill bidra till att göra yrkeskåren mer synlig. Foto: Pernille Tofte

Vårdförbundets studerandeombudsman Isabel Strand vill att samhället ska inse vilken viktig roll de biomedicinska analytikerna har inom hälso- och sjukvården. Att ett provsvar är korrekt och levereras i tid kan vara avgörande för patientens hälsa.

4 november 2011

Isabel Strand är biomedicinsk analytiker och en av Vårdförbundets två studerandeombudsmän. Kombinationen av teknik och sjukvård och möjligheten att arbeta inom olika branscher fick henne att välja yrket. Hon beskriver sig som lite rastlös och föredrar blodprov framför virus och bakterier.

Tillsammans med sin studerandeombudsmanskollega, Sofia Mc Guinness, har Isabel Strand just nu fullt upp med att arrangera ett studentforum för blivande sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Men uppslutningen hos den egna yrkeskåren är inte så stor som hon önskar.

Svårt att nå ut

– Vårdförbundet har haft svårt att nå ut till blivande biomedicinska analytiker. Bland annat beroende på konkurrens från andra förbund. För att ändra på det kommer vi i vår att anordna ett studentforum enbart för biomedicinska analytiker, säger Isabel Strand.

Med argument som att Vårdförbundet är ett yrkesförbund som är med och driver utvecklingen av professionen och att kollektivavtal inte är grundlagsskyddade och därmed inte en självklarhet försöker hon att få fackligt oupplysta 80-talister att förstå vitsen med att gå med i facket.

Och räcker inte det kryddar hon med att Vårdförbundet och biomedicinska analytikernas yrkesorganisation IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, är de organisationer som representerar biomedicinska analytikerna internationellt.

Studentforum

Isabel har, tillsammans med en kollega från IBL, fått uppdraget att utforma ett studentforum för världens blivande biomedicinska analytiker på IFBLS:s världskongress i Berlin nästa år. IFBLS är biomedicinska analytikernas internationella organisation.

– Vi har tidigare haft europeiska möten med studenterna och det har visat sig att många av de frågor som är aktuella och viktiga för oss i Sverige är viktiga i övriga Europa. Vi hoppas att det här mötet ökar möjligheterna för biomedicinska analytiker att få en global arbetsmarknad, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida