Inget krav på 24 000 från biomedicinska analytiker

Tvärtemot vad som tidigare har sagts tror biomedicinska analytikerstudenterna vid Sahlgrenska akademin i Göteborg inte att det är möjligt att vägra jobba för mindre än 24 000 kronor i månaden.

I en artikel förra veckan uppgav Vårdfokus att de biomedicinska analytikerna vid Sahlgrenska akademin i Göteborg också anslutit sig till 24 000 kronors-upproret. Men det är ett missförstånd, menar studenten Adam Molnar, som sitter i det biomedicinska utbildningsrådet vid Sahlgrenska akademin.

– Vi har inte, och kommer inte heller att ställa något lönekrav på minst 24 000 kr. Det är inte vårt mål eftersom vi inte ser det som en möjlighet, säger Adam Molnar.

Han anser att biomedicinska analytikerna inte har samma möjligheter att protestera på det sätt som sjuksköterskestudenterna nu gör. I stället vänder de sig direkt till de personer som är ansvariga för lönesättningen och skickar ett brev med namnunderskrifter till de cheferna på Sahlgrenska.

– Vi fokuserar inte enbart på ingångslönerna utan även på löneutvecklingen, som också är väldigt dålig. Vi vill framföra vårt otroliga missnöje med dagens lönesättning för nyutexaminerade biomedicinska analytiker och se till att det blir en långsiktig förändring, säger Adam Molnar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida