”Jag kände mig som en trollkarl”

”Jag kände mig som en trollkarl”
Brighty Thekkethala stormtrivdes på det kambodjanska labbet.

Praktik. I Kambodja slog det Brighty att hon aldrig förr hade sett reaktionerna inne i ett provrör, omöjligt när allt är automatiserat.

Linn Zimmerman, Brighty Thekkethala och Hanna Sörensson går ut från biomedicinska analytikerprogrammet i Karlstad till sommaren. Under sin femte termin praktiserade de i fyra veckor på barnsjukhuset Angkor hospital for children i norra Kambodja. De turades om att vara på de olika områdena på labbet: klinisk kemi, transfusionsmedicin, hematologi och mikrobiologi.?

— Det skilde sig ganska mycket från hur det varit när vi praktiserat här hemma i Sverige. Man får mest titta på och oftast inte labba med riktiga patientprover. I Kambodja fick vi lära oss så himla mycket mer och på många olika plan, säger Linn.?

Angkor hospital for children är ett volontärsjukhus som drivs av en icke vinstdrivande organisation. Varje dag tas uppemot 600 barn emot för bedömning och rådgivning. På sjukhusområdet vistas mängder av barn och vuxna. De sitter och ligger på bänkar och på tunna filtar på marken. Grönsaker odlas i små rabatter på området som sedan kan tillagas till dem som inte själva har råd att köpa mat.?

Stora delar av laboratoriearbetet görs manuellt, med gammal utrustning som ofta krånglar. I en blogg som de lade upp i samband med resan beskriver Brighty vad det betydde att med egna ögon få se reaktionerna inne i provrören, vilket inte är möjligt i en automatiserad process. Eller som hon själv skriver: ”Man känner sig som en trollkarl.”?

— Hemma ser man inte alla steg som ligger bakom en analys. I Kambodja fick vi en möjlighet att verkligen lära oss labbandet från grunden. Ofta gick det att lösa saker på andra sätt än vad vi är vana vid här hemma. Vi fick också lära oss hur viktigt det är att tänka kritiskt, samtidigt som kambodjanerna var väldigt öppna för att lära sig nytt av oss studenter, säger Linn.??

Utlandserfarenheten har satt sina spår. Efter hemkomsten från Kambodja har en av dem beslutat sig för att skriva sin C-uppsats i Vietnam medan de två andra tar sig till Italien för att slutföra sina examensarbeten där.?

Biomedicinska analytikerprogrammet vid universitetet i Karlstad har under en lång rad av år haft utbyte med andra skolor och sjukhus utomlands. Tidigare skedde samarbetet mest med länder som Australien, USA och Kanada. På senare år har Vietnam, Kina och framför allt Kambodja varit populära.

??Den som har gjort alla dessa studentutbyten möjliga är eldsjälen Ingalill Gumaelius, kursansvarig och universitetsadjunkt.?

— För oss studenter är hon guld värd. Det är en helt fantastisk lärare som är mån om oss studenter och som lägger ner mycket tid och energi för att hitta praktikplatser och universitet som kan ta emot oss, säger Linn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida