Känner sig utlämnade

Känner sig utlämnade
Britt-Marie Nygren gör hjärtultraljud på en patient. Foto: Pavel Koubek

Klinisk fysiologi. I ett år vägrade de att skriva svarsförslag för att de fick för låg ersättning. Men nu blir de tvungna.?

Sakta för Britt-Marie Nygren ultraljudsgivaren över patientens bröstkorg. Vant gör hon mätningarna och knappar in resultaten. Patienten som ligger på britsen fick plötsligt ont i bröstet och har remitterats till en ekokardiografi här vid Universitetssjukhuset i Örebro. Kan det vara hjärtsvikt? Klaffel?

Britt-Marie Nygren har gjort sådana här undersökningar sedan 1999 och har blivit duktig på det. Det är hon och hennes kolleger som får lära upp de nya läkare som kommer till kliniken. Till och från har de också skrivit svar på undersökningarna som läkarna sedan bara har behövt kontrollera och signera.

Men för ett år sedan bestämde sig de biomedicinska analytikerna vid fysiologiska kliniken för att sluta skriva svar. Anledningen var den låga ersättningen. De blev erbjudna 1 000 kronor extra när de började skriva svar och det har aldrig höjts.

— Jag tycker att vi är värda mer. Det här är ju en uppgift för läkare och när vi gör detta frigörs läkartid, förklarar Britt-Marie Nygren.

Under det år som de biomedicinska analytikerna inte har skrivit svar har arbetsbördan växt för läkarna och till sist bestämde arbetsledningen att så här kan det inte fortsätta.

— Vi vill gärna skriva svar, vi vill utveckla vår kompetens och få mer avancerade arbetsuppgifter, men vi vill ha en diskussion om vad som krävs för att vi ska göra det, säger Erna Österberg som är förtroendevald för Vårdförbundet.

Det handlar naturligtvis om en bättre ekonomisk ersättning, men också om kompetensutveckling och bättre kvalitetssäkring.

I våras hölls en överläggning mellan klinikledningen och Vårdförbundet som resulterade i att de biomedicinska analytikerna som grupp inte får säga nej till att skriva svar. Men någon koppling till ersättningen blev det inte.

— Vi blev väldigt besvikna över det, framför allt på arbetsgivaren, men även på Vårdförbundet som efteråt sade till oss att vi inte kan vägra skriva svar eftersom vi kan göra det och har gjort det tidigare, säger Erna Österberg.

Hon och hennes kolleger anser att för mycket ansvar läggs på dem som individer eftersom både arbetsgivaren och Vårdförbundet har hänvisat till att den utökade kompetensen och ansvaret ska tas upp av var och en i lönesamtalen.

— Vi känner oss faktiskt ganska utlämnade och hade önskat att vi fått ett starkare stöd, säger Erna Österberg.

Sahra Strandberg, ordförande för Vårdförbundet i Örebro, säger att de stöttar medlemmarna till 100 procent i sakfrågan.

— Men i förhandlingen menade arbetsgivaren att svarsförslag är något som ingår i arbetsuppgifterna som en utveckling av verksamheten. Även om vi inte håller med så ser vi det inte som möjligt att arbetsrättsligt driva frågan om att slippa arbetsuppgiften eftersom de biomedicinska analytikerna tydligt har den kompetens som krävs, säger Sahra Strandberg.

Fakta

Undersökningar som utförs av biomedicinska analytiker på USÖ är bland annat ultraljud på hjärta och kärl, arbets-ekg, vilo-ekg, olika långtids-ekg, spirometriundersökningar, tilt-test, mätningar av perifera tryck och långtidsmätningar av blodtryck. På de flesta undersökningar skriver de svarsförslag.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida