Kapade köerna

Klin fys. På bara några år har arbetssättet i Värmland ändrats dramatiskt. Patienterna har blivit nöjdare och arbetsmiljön lugnare.

— Skillnaden är stor. Vi har mer kontroll och större eget ansvar, vilket uppskattas av alla, säger Helena Tibell Magnusson, förtroendevald för Vårdförbundet på klin fys vid Centralsjukhuset i Karlstad.

?Hon har arbetat på avdelningen i tio år. Fram till för några år sedan kämpade hon och de övriga biomedicinska analytikerna som djur för att hinna med alla remisser som kom till enheten.?

Ändå lyckades de inte rubba kö-tiderna en millimeter. Dagligen ringde patienter och klagade. Vem hade inte gjort det efter en väntan på ibland upp till ett och ett halvt år på ett vanligt arbets-ekg.

?— Personalen bar på en mycket tung ryggsäck. Alltför många hade tvingats springa i ekorrhjulet alldeles för länge, säger Lotte Johansson.?

Hon tog över som verksamhetschef för några år sedan, är själv biomedicinsk analytiker och har lång erfarenhet av att leda, både inom laboratorievärlden och inom somatiken. Bland det första hon gjorde var att ha ett kort enskilt samtal — en ”speed date” — med var och en. Då fick hon veta vad som fungerade bra, vad som var dåligt och, inte minst, personalens egna idéer om hur arbetet kunde effektiviseras.?

En genomgång av remisserna visade att långt ifrån alla behövde åtgärdas. Många i kön hade fått sin undersökning gjord någon annanstans, en del hade avlidit medan andra kunde sållas bort som inaktuella, ofullständiga eller onödiga.?

Massor av statistik togs fram. En bild av vad som behövde göras klarnade, vecka för vecka och undersökning för undersökning.?

En produktions- och kapacitetsplan togs fram samtidigt som organisationen förändrades. Rollen som avdelningschef avskaffades, sektionerna togs bort och personalen delades in i fem självständiga team. ??

— När personalen såg att det inte var ett oändligt arbete de hade framför sig, utan att det var möjligt att planera, då blev det ordentlig skjuts på verksamheten, säger Lotte Johansson.

?Alla biomedicinska analytiker fick ansvar för var sin uppgift. Dessutom fick de mandat att själva boka in sina patienter. Några skriver även svaren självständigt, en har läst en masterutbildning vid universitetet i Örebro, andra har utbildat sig på andra sätt.

??I dag behöver få patienter vänta längre än tre månader. Stressen bland personalen har minskat betydligt. För tre år sedan var sjukfrånvaron elva procent på årsbasis, i dag är den under fem.?

Och kanske viktigast av allt: numera ringer sällan patienter och klagar över att de fått vänta länge.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida