Karolinska institutet om kritiken: ”Vi visste inte att det var så dåligt”

Karolinska institutet om kritiken: ”Vi visste inte att det var så dåligt”
- Det är bra att Högskoleverket gör dessa utvärderingar. Vårt mål är naturligtvis att erbjuda de bästa utbildningarna i landet, och nu ska vi analysera Högskoleverkets utvärdering noga och rätta till de saker som drar ner vårt betyg, säger Jan-Olov Höög. Foto: Karolinska institutet

Beskedet från Högskoleverket om att Karolinska institutets utbildningar för biomedicinska analytiker inte håller måttet kom som en överraskning för de ansvariga. Arbetet med att analysera var problemen finns och hur de ska lösas kommer att starta omedelbart.

Det är allvarlig kritik som framförs i Högskoleverkets bedömning av Karolinska institutets utbildning av biomedicinska analytiker.

– Att det fanns saker som sviktade hade vi kanske på känn, däremot inte att det var så dåligt som Högskoleverkets utvärdering visar, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildningarna vid Karolinska institutet.

Saknar kunskap

Högskoleverket pekar på fundamentala brister i studenternas grundläggande kunskaper inom biomedicin, medicin, vetenskapsteori, statistik och kvalitetssäkring. Studenternas examensarbeten visar att de saknar bred kunskap om undersöknings- och analysmetoder, sägs det också i rapporten.

Vad svagheterna i utbildningen beror på vågar Jan-Olov Höög inte säga i dag, men erkänner utan omsvep att de brister som utvärderingen visar på måste lösas mycket snart.

– Jag håller med om att den här kritiken är allvarlig. Vi kommer omedelbart att tillsätta en grupp som först och främst ska analysera Högskoleverkets kritik och därefter ta fram vilka åtgärder som krävs för att vi ska hålla den höga kvalitet som alla våra utbildningar ska göra, säger Jan-Olov Höög.

Svidande kritik mot masterutbildningar

Även biomedicinska analytikerutbildningen vid Malmö högskola kritiseras, men där handlar kritiken enbart om ett område. Det brister i upplägget av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU, vilket kan leda till att studenterna inte klarar att självständigt planera och genomföra analyser och undersökningar och samverka med patienterna och närstående.

Men magisterutbildningen i Malmö får en svidande kritik, den underkänns på alla punkter. Alla de fem granskade examensmålen får omdömet ”bristande kvalitet”.

Universitetet i Karlstad får underkänt på ett av de fem examensmålen för sin magisterutbildning. Men det är också ganska allvarlig kritik som handlar om brister i grundläggande kunskaper och även brister i studenternas kunskaper när det gäller biomedicinsk laboratorievetenskap, forskning, utveckling och kritisk analys.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida