Kliniska prövningar minskar drastiskt

Kliniska prövningar minskar drastiskt
Fas I-prövning innebär att ett nytt läkemedel prövas på friska försökspersoner i syfte att studera effekterna och biverkningar. Vid fas II-prövning försöker man hitta en effektiv dosnivå och studera biverkningar.
Arkivbild: Colourbox

Sedan 2004 har kliniska läkemedelsprövningar minskat drastiskt i Sverige, vilket bland annat har drabbat forskningssjuksköterskor och biomedicinska analytiker som gör prövningar. Men på Karolinska trial alliance i Huddinge, anas, efter en djup svacka, nu en svag uppgång.

Det görs allt färre läkemedelsprövningar i Sverige, något som oroar Läkemedelsindustriföreningen Lif.

Enligt föreningen kan utvecklingen leda till att Sveriges position som forskningsnation och tillverkningsland för läkemedel allvarligt hotas, och att svenska patienter går miste om chansen att få pröva nya behandlingar.

Halverade antalet anställda

På Karolinska trial alliance, KTA, enheten för fas I- och II-prövningar i Huddinge, fick nedgången effekt redan för ett par år sedan.

Vi drog ner ordentligt på organisationen 2010 och minskade personalstyrkan till hälften. Nu är vi sex i stället för femton, säger Eva-Lena Forsberg, biomedicinsk analytiker och chef på enheten.

 

Ingen blev arbetslös

De som fick gå då blev dock inte arbetslösa; de erbjöds andra arbeten inom Karolinska universitetssjukhuset. Några var inte bosatta i Stockholmsområdet och valde att själva söka nya jobb.

Den uppgång som nu märks på KTA kan nog bero på att motsvarande verksamheter på andra håll också har dragit ner, eller till och med lagts ner helt, tror Eva-Lena Forsberg.

Utvecklingen oroar henne. 

– Jag har hållit på med klinisk forskning sedan 1980-talet och trivs väldigt bra med det, så jag tycker att det vore tråkigt om den här typen av jobb försvinner. Dels är det ett roligt arbete och dels behövs nya innovationer, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida