Knyter kontakter

Knyter kontakter
Med ett år kvar på sin utbildning jobbade Jennifer Arnqvist som biträde på hematologlabbet vid Umeå universitetssjukhus i somras.

Jennifer Arnqvist är nyinvald i Vårdförbundet Students styrelse och i höst åker hon till Taiwan på internationell kongress.

3 september 2014

För tillfället är det blod som intresserar Jennifer Arnqvist allra mest. Under sommaren har hon vikarierat som biträde på hematologlabbet vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Och det är nog inom hematologin som hon tänker sig sin framtid som biomedicinsk analytiker.?

— Fast jag är absolut inte säker. Jag har ju ett helt år kvar av min utbildning och än har jag inte gjort praktik inom patologi och mikrobiologi så jag kanske tycker det är ännu mer spännande när jag har varit där, säger hon.??

Det var just möjligheten till både bredd och specialisering som avgjorde när hon sökte till biomedicinska analytikerutbildningen i Umeå efter gymnasiet. Universitetet hade bjudit in gymnasieklasserna för att berätta om olika utbildningar och när Jennifer lyssnade till presentationerna tyckte hon att biomedicinsk analytiker verkade vara ett jätteintressant yrke.

Har utbildningen så här långt motsvarat förväntningarna??

— Utbildningen har både fördelar och nackdelar. Det positiva är att vi får en djup kunskap om människokroppen och att vi lär oss mycket även om praktiska moment under kurserna. Det negativa är att det är så otroligt mycket vi ska läsa in under kort tid. Alla har inte klarat det utan en del har hoppat av.?

Men i stort är Jennifer nöjd med utbildningen och valet av ett yrke där det inte finns någon arbetslöshet. Bristen på biomedicinska analytiker är förstås bra sett från ett personligt plan, men otryggt ur vårdens perspektiv, menar Jennifer.?

— Kommer det att finnas tillräckligt med biomedicinska analytiker för att patienternas prover ska kunna tas om hand på bästa sätt och hur blir det med arbetsbelastningen för oss som ska jobba i framtiden?

?Det här är säkert frågor som hon tar med sig till styrelsen för Vårdförbundet Student, där hon blev invald i våras. Hon ser fram emot att få lära känna studenter från de andra yrkesgrupperna inom Vårdförbundet.?

— Jag tror det är viktigt att få ett sammanhang och kunskap om hur hela vårdkedjan fungerar. Att vi får visa vad vi gör och vilken kompetens vi har som biomedicinska analytiker samtidigt som vi får insikt i vad andra yrken gör.??

Om en månad ska Jennifer åka på en stor internationell kongress i Taiwan. Det är IFBLS kongress där biomedicinska analytiker från hela världen träffas och utbyter erfarenheter.?

— Jag är jättetaggad och glad över att få åka dit och möta biomedicinska analytiker från andra länder. Jag hoppas få insikt i hur de har det och även kunna berätta om hur vi arbetar i Sverige för andra. Och så hoppas jag lära mig mycket om vilka framsteg som görs inom olika områden. ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida