Kvaliteten äventyras när labbet
läggs ner

Vårdcentralen i Ronneby måste spara. De två biomedicinska analytikerna omplaceras och nu varnar de för att patientsäkerheten påverkas.?

7 november 2012

Emma Wretling, biomedicinsk analytiker på vårdcentralen och förtroendevald i Vårdförbundets avdelning i Blekinge, sörjer att ledningen inte förstår vad de biomedicinska analytikernas kompetens betyder för kvaliteten på vården.?

– I förhandlingarna som pågår diskuteras att ta bort hela laboratorieverksamheten vilket innebär att prover kommer att skickas i väg för analys. Det innebär att provsvaren inte blir lika säkra och att de tar längre tid att få, säger hon.?

Redan nu sparar vårdcentralen genom att ersätta en biomedicinsk analytiker med en undersköterska. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida