Landstinget Västmanland JO-anmäls för diskriminering

Sju personer sökte fyra utlysta tjänster som biomedicinsk analytiker. Alla fyra som fick jobben hade svensk bakgrund, medan samtliga ratade hade invandrarbakgrund. Nu JO-anmäls landstinget.

Det var i våras som sju personer – alla från samma klass vid biomedicinska analytikerprogrammet i Örebro, fyra med svensk bakgrund, tre med invandrarbakgrund – sökte fyra av landstinget Västmanland utlysta tjänster. När rekryteringsprocessen gick i mål stod det klart att de fyra utan invandrarbakgrund hade fått tjänsterna.

”Det må kanske finnas skäl till det. Men de kan knappast ha varit språkliga då alla talar tillräckligt god svenska för att kunna bemöta en svensktalande patient”, skriver mannen i en anmälan till justitieombudsmannen JO.

Anmälaren är sambo med en av de sökande och påpekar i sin anmälan att de som fick tjänsterna inte kan ha haft särskilt mycket bättre betyg än de ratade, och att hans sambos bakgrund som läkarutbildad dessutom borde ha gjort henne extra intressant för tjänsten.

Ingen av de sökande ska enligt anmälaren ha någon tidigare arbetslivserfarenhet inom området.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida