Legionella i ny vårdbyggnad för infektionskänsliga

14 maj 2019

Akademiska sjukhuset i Uppsala har uppfört en ny byggnad för vård av patienter med lågt immunförsvar. Men inflyttningen har fördröjts då man upptäckt att det växer legionellabakterier i vattensystemet.

Problemet startade när man provtryckte, det vill säga testade att rörsystemet var tätt, visar en granskning. I stället för luft användes vatten vid provtryckningen. Efteråt blev det kvar stillastående vatten i systemet, där bakterierna kunde växa. Konstruktionsfel bidrog också. Bland annat hade kallvattenledningarna placerats för nära varmvattenledningarna utan isolering emellan. Det ledde till att kallvattenledningarna blev för varma.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida