Letar rätt dos

Letar rätt dos
Hugo Kohnke renar fram DNA från blod med hjälp av en EP motion-robot. Foto: Mia Wadelius

Hugo Kohnke arbetar med analyser av olika gener för att patienterna ska få rätt läkemedel och dos.

När Hugo Kohnke var klar med sin utbildning till biomedicinsk analytiker vid Uppsala universitet hade han fastnat för genetiken.?

— Det var intressant och spännande så jag läste mer genetik under ytterligare en halv termin och gjorde mitt examensarbete om en viss gens betydelse för Warandosering, berättar han.??

Efter examen fortsatte han på samma spår och arbetade inom ett stort internationellt forskningsprojekt som pågår ännu och som syftar till att ta fram ett enkelt och snabbt gentest som gör det möjligt att ge patienten rätt dos av det blodförtunnande läkemedlet Waran redan från början.?

Hugo Kohnkes kunskaper i genanalyser gjorde att han blev kvar i den forskargrupp som studerar just farmakogenetik vid enheten för klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I dag arbetar han med forskningsprojekt på 40 procent och med patientanalyser på 60 procent av sin arbetstid.?

Farmakogenetiska analyser är ett område under snabb utveckling. Det handlar om att kunna skräddarsy val och dos av läkemedel så att patienterna får rätt behandling så snabbt som möjligt.

??Som första svenska sjukhuslaboratorium har Akademiska nyligen infört analyser av en viss genvariant som kan förutsäga risken för allvarliga muskelbiverkningar vid behandling med statiner, en vanlig typ av medicin som ges för att sänka kolesterol. Hos vissa patienter kan statiner ge muskelbiverkningar som i sällsynta fall kan orsaka ett omfattande sönderfall av muskelceller och leda till akut njursvikt.?

Med hjälp av den farmakogenetiska analysmetoden som nu införts som rutin kan man undersöka om patienten har en viss variant av genen SLCO1B1 som kodar för ett transportprotein. Patienter som har dubbla anlag av genvarianten får högre nivåer av läkemedlet och det ökar risken för allvarliga muskelbiverkningar. I så fall måste dosen sänkas eller bytas mot ett annat läkemedel.?

Hugo Kohnke har varit med och testat att metoden fungerar innan den infördes och är nu en av dem som analyserar patientproverna.??

Han trivs med kombinationen av forskning och vanligt analysarbete och tycker det är roligt med det ansvar som följer av att arbeta inom en liten forskargrupp.

?— Som det känns nu kommer jag fortsätta arbeta inom det här området. Det är intressant att specialisera sig och kunna mer om ett visst ämne och få ta del av ny forskning, säger han.

Farmakogenetik

  • Handlar om hur ärftliga skillnader mellan människor påverkar effekt och säkerhet av ett läkemedel.
  • Ålder, kön, sjukdom och andra läke­medel kan påverka hur en individ reagerar på ett läkemedel, men generna spelar också en roll.
  • Det finns många olika gener som styr hur läkemedel tas upp, bryts ner och verkar på olika organ, och dessa gener kan förekomma i olika varianter.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida