Lönerna hänger inte med när biomedicinska analytiker får nya arbetsuppgifter

Biomedicinska analytiker får hela tiden större ansvar med nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Ofta i syfte att avlasta läkarna. Men det är inte alltid som utvecklingen ger så mycket mer i lön.

15 april 2011

I Skåne har biomedicinska analytiker tagit över arbetsuppgifter inom klinisk patologi som tidigare utfördes av läkare.

På Danderyds sjukhus i Stockholm utbildas biomedicinska analytiker i att tolka långtids-ekg för att avlasta läkarna.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och flera andra ställen har biomedicinska analytiker börjat utföra neurografi och andra undersökningar som gör att köer kortas och läkarna får mer tid till andra arbetsuppgifter.

Roligt få mer ansvar

Alla upplever de nya arbetsuppgifterna som utvecklande och intressanta och tycker det känns roligt att få mer ansvar. Ändå finns en liten besvikelse, för hittills har det inte resulterat i några större löneökningar.

– Det har varit trögt att få gehör hos ledningen när det gäller lönen, men vi håller på med diskussioner, berättar Maria Jansson som är biomedicinsk analytiker på klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Danderyds sjukhus.

Tillsammans med sina kolleger har hon fått utbildning av överläkaren Gunnar Sjölund i att tolka långtids-ekg. De gör undersökningen, tolkar resultatet och har nu fått utbildning i hur de skriver svar till frågeställaren. Projektet har kortat köerna och anses så framgångsrikt att det har belönats med ”Gyllene äpplet” av landstinget.

– Det är roligt att få mer ansvar, det är ju något som vi alltid har velat. Men det måste också bli ett lönepåslag, på den punkten ger vi oss inte, säger Maria Jansson.

Självständigt arbete

För ett par år sedan började biomedicinska analytiker på bland annat Sahlgrenska att lära sig neurografi. I dag gör de både det och IOM, intraoperativ monitorering, självständigt. Köerna har kortats och läkarnas tid har frigjorts för andra arbetsuppgifter.

– Det finns fler arbetsuppgifter som vi skulle kunna ta över. Just nu diskuterar vi om vi ska göra enklare analyser av neurografierna. Vi gör så många och har därför blivit väldigt bra på det, säger Ann-Britt Andrén på avdelningen för klinisk neurofysiologi.

När det gäller IOM utförs det arbetet på delegering och har inneburit en löneökning som Ann-Britt Andrén betecknar som okej.

Måste få högre lön och status

– Men annars är det fortfarande många frågetecken när det gäller vad vi ska få betalt när vi tar över arbetsuppgifter som tidigare har gjorts av läkare.

Samtidigt har de nya och mer kvalificerade arbetsuppgifterna varit en stimulans och Ann-Britt Andrén tror på en fortsatt utveckling där biomedicinska analytiker får mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Och med det förhoppningsvis även högre lön och status.

– De unga och nya är välutbildade och vill utvecklas på sina jobb – men inte utan att få högre lön, säger hon.

Täcker upp för patologbrist

Eftersom det är stor brist på patologer har biomedicinska analytiker inom labmedicin i Skåne fått utbildning i utskärning av vävnader. Nu får patienterna sina provsvar snabbare samtidigt som de biomedicinska analytikerna har fått en möjlig karriärväg.

Det var Kerstin Andersson, biomedicinsk analytiker på klinisk patologi, som kom med idén och som tillsammans med sin verksamhetschef tog fram en utbildningsplan.

I vintras hölls den första kursen med 14 deltagare och i höst är det dags för en ny utbildningsomgång. Kursen omfattar tio schemalagda heldagar och deltagarna får fördjupad kunskap och teknisk färdighet i utskärning av vävnader inför patologisk anatomisk diagnostik, PAD.

Mindre löneökning än förväntat

– Vi har fått större eget ansvar och ett intressantare arbete. Nu är vi biomedicinska analytiker mer av ett team tillsammans med läkaren och fungerar som ett väl sammansvetsat gäng, berättar Kerstin Andersson.

Högre lön har det blivit, men mindre än förväntat.

– Vi diskuterar hur vi ska kunna få upp det lite mer. Arbetsgivaren tjänar ju på att vi utför läkarnas arbete, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida