Klinisk fysiologi

Maria signerar själv långtids-ekg

Maria signerar själv långtids-ekg
Maria Eliasson trivs med det nya ansvaret men vill ha bättre betalt. Foto: Stefan Silvander Ahlrik

På enheten för klinisk fysiologi i Växjö har de minskat dubbelarbetet vid tolkning av långtids-ekg. I stället för att läkare eftergranskar och skriver svar ansvarar några biomedicinska analytiker själva för hela processen.

– Det här sättet att jobba på är mycket mer utvecklande. Jag känner varje dag när jag gör det här att mitt arbete är betydelsefullt.

Det säger Maria Eliasson som var den första av två biomedicinska analytiker som efter en tids upplärning fick körkort för tolkning, svarsskrivning och signering av långtids-ekg på enheten för klinisk fysiologi i Växjö. Den andra var Jagoda Svensson som är mammaledig för tillfället. En tredje är under upplärning.

Lång utbildningsprocess

Det har varit en ganska lång utbildningsprocess. Men man blir aldrig fullärd oavsett profession. Både läkarna och vi rådfrågar varandra vid tveksamheter, säger Maria Eliasson som tycker att det svåraste att lära sig var att skriva svar på ett sätt som gör att den som remitterat patienten förstår hur fynden ska tolkas.

Vid långtids-ekg fästs elektroderna på patientens bröst. De är kopplade till en liten bärbar ekg-dosa som kontinuerligt registrerar signalerna och som patienten tar med sig hem. Registreringen pågår under ett till två dygn. Under den tiden för patienten också dagbok som visar olika sysslor och eventuella besvär som kan härledas till hjärtat, exempelvis hjärtklappning, svimning eller trötthetskänsla.

Kan ta timmar

Informationen är viktig för den som sedan ska tolka registreringen, vilket enligt Maria Eliasson kan ta allt från tio minuter upp till flera timmar.

Hon berättar att önskemålet om att lära upp ett antal biomedicinska analytiker att svara på långtids-ekg kom från såväl de biomedicinska analytikerna själva som från läkarna. Långtids-ekg har blivit allt vanligare och läkarna har på senare år haft svårt att hinna med. Samtidigt tyckte de biomedicinska analytikerna att det var slöseri med tid när de först skulle göra en analys och läkare därefter skulle göra ungefär samma sak.

Målet har varit att hälften av alla långtids-ekg ska signeras av biomedicinska analytiker. Målet är redan nått. Trots att Jagoda Svensson var mammaledig under hösten skrev Maria Eliasson och hon cirka 60 procent av alla svar förra året.

– Men det är inte meningen att vi helt ska ta över arbetet från läkarna. Det behövs ett samarbete mellan yrkeskategorier med olika kompetens och bredd. Vi diskuterar igenom saker tillsammans och lär hela tiden av varandra.

Begärt högre lön

Även om Maria Eliasson tycker att det är stimulerande och utvecklande att arbeta på det här sättet anser hon, liksom kollegerna, läkarna och cheferna på klinisk fysiologi, att det borde synas bättre i lönekuvertet. Hittills har hon och Jagoda Svensson bara fått ett mindre påslag. De är inte nöjda utan har begärt mer. Exakt hur mycket vill hon inte säga.

–Men man kan utgå från vad läkarna får för samma jobb. Jag tycker att man ska följa principen om lika lön för lika arbete.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida