Mer variation på labbet kan minska belastningsskador

Mer variation på labbet kan minska belastningsskador
Att arbeta med pipettering är tröttande för armar och axlar. Arkivbild: Colourbox

Biomedicinska analytiker som arbetar med monotona arbetsuppgifter som pipettering riskerar att få belastningsskador. Men risken kan minska om det fysiska arbetet växlas med uppgifter som kräver mental problemlösning. Forskare i Gävle ska nu testa om det fungerar.

19 april 2013

Pipettering är ett typexempel på ett repetitivt arbete som riskerar att ge belastningsskador.

Vid högskolan i Gävle har ett pilotprojekt visat att om man kombinerar det ensidiga fysiska arbetet med pauser där man är mentalt aktiv så återhämtar man sig bättre än om man bara sitter och slappar. Nu ska detta testas på en större grupp biomedicinska analytiker.

Professor Svend Erik Mathiassen vid centrum för belastningsskadeforskning på högskolan i Gävle har fått drygt 3,5 miljoner kronor från AFA försäkring till forskningsprojektet. Vid högskolans laboratorium byggs nu mätstationer upp som i detalj ska studera vilka faktorer som påverkar arbetet, hur trött man blir av pipettering och hur man bäst återhämtar sig.

– Syftet med forskningsprojektet är att ta fram principer för hur man på bästa sätt kan kombinera olika arbetsuppgifter för att minska trötthet och kanske även belastningsskadorna, säger Svend Erik Mathiassen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida