Skånes universitetssjukhus i Lund

Mikrobiologiskt superlabb på plats i Lund

Mikrobiologiskt superlabb på plats i Lund
Jenny Taylor, biomedicinsk analytiker vid enheten för klinisk mikrobiologi i Lund visar Wasp lab – en av världens största automationer för bakterieodling.. Foto: Anna Gianuzzi

I det nya laboratoriet finns bland annat en 20 meter lång robot med Nordens största automatiserade bakteriologi- och analysbana för blodsmitta. Dessutom har man byggt ett nytt säkerhetslaboratorium för diagnostik av tuberkulos.

Roboten, som går under beteckningen Wasp-lab, täcker en golvyta på 125 kvadratmeter och klarar att per dygn analysera cirka 1 300 bakterie- virus- svamp- och parasitprover.

Roboten kommer bland annat att utnyttjas för smittspårning och för att förhindra spridning av resistenta bakterier i samhället.

Enligt Lisbeth Cederwald, divisionschef för laboratorieverksamheten i Region Skåne, kommer den nya roboten att ge högre kvalitet och högre patientsäkerhet. Alla prover är hundra procent spårbara genom hela analyskedjan.

Nya uppgifter för biomedicinska analytiker

Tidigare fanns mikrobiologiska laboratorier i både Malmö och Lund men de är nu sammanslagna och koncentrerade till Skånes universitetssjukhus i Lund.

I det nya laboratoriet arbetar cirka 160 personer, varav flertalet är biomedicinska analytiker.

Enligt Lisbeth Cederwald kommer behovet av biomedicinska analytiker inte att minska bara för att stora delar av deras arbete nu automatiseras.

– Nej, de kommer att behövas i samma omfattning som tidigare. Men i och med robotiseringen kommer deras kompetens att behövas för mer avancerade och komplexa arbetsuppgifter. Vi får bara fler och fler prover och analyserna blir allt mer komplicerade.

Efter att proverna processats i roboten skickas resultaten till en dator. Biomedicinska analytikernas uppgift är att på dataskärmen bestämma vilken typ av mikroorganismer som har hittats.

Slipper nackbesvär

– De slipper få ont i nacke och axlar och får istället tid över för att göra mer noggranna bedömningar av mikroorganismerna och undersöka vilken motståndskraft de har mot exempelvis antibiotika. Det innebär att kvaliteten ökar generellt, säger Lisbeth Cederwald.

Inom laboratoriet, som ligger strax intill biomedicinskt centrum på sjukhusområdet, finns också en robot för automatiserad screening av virussmitta i blod. Den roboten hanterar cirka 2 000 analyser per dygn.

På det nya superlabbet finns även ett högsäkerhetslaboratorium för hantering av luftburen smitta som tuberkulos.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida