Lex Maria-anmälan

Missat leverprov ledde till sen cancerdiagnos

Skånes universitetssjukhus har lex Maria-anmält sig själva för att en 45-årig kvinna fick fördröjd cancerdiagnos. Om det påverkade den i dag avlidna patientens överlevnadstid går inte att säga, enligt chefläkaren.

På grund av bristande rutiner mellan flera av sjukhusets avdelningar fångades inte resultatet av ett leverbiopsiprov upp. Det missade leverprovet visade att metastaserna i levern berodde på cancer i bukspottskörteln.

I stället behandlade kvinnan till att börja med bara för sin fastställda bröstcancer. Hon hann gå igenom tre behandlingar innan leverprovet upptäcktes. Då avbröts den pågående cellgiftsbehandlingen och ändrades en mer lämplig.

Det började med att sjukhusets läkare hade misstankar om att den primära tumören till metastaserna fanns i både bröstet och bukspottskörteln. Efter en biopsi kunde bröstcancer fastslås och kvinnan remitterades till bröstonkolog och bröstkirurg. Samtidigt beställdes en leverbiopsi för att säkerställa ursprunget till metastaserna i levern.

En kompletterande bröstbiopsi visade att bröstcancern var primär cancer och att det kunde vara den som spridit sig till levern. Därför sattes cellgiftsbehandling mot bröstcancer in.

Först efter den tredje cellgiftskuren upptäcktes svaret på leverbiopsin och då ändrades cellgiftsbehandlingen till en variant mot bukspottskörtelcancer.

Avled nyligen

Händelsen inträffade i juni. Patienten avled helt nyligen.

– Vi har anmält fördröjd diagnos som vårdskada. Om överlevnadstiden påverkades är omöjligt att säga. Det kan man bara spekulera i, säger Daina Selga, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

Den fördröjda diagnosen av cancer i bukspottskörteln och den felaktiga cytostatikabehandlingen orsakades av bristande rutiner för vem som följer upp och bevakar provsvar. Hematologi, onkologi, strålningsfysik, kirurgi och gastroenterologi på sjukshuset vidtar nu åtgärder för att förhindra att det ska ske igen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida