Nordiskt möte om genetik i Umeå

Utbildningarna till biomedicinsk analytiker vid Karolinska institutet och Malmö högskola uppfyller inte kvalitetskraven, enligt Högskoleverket. Biomedicinska analytiker från hela Norden träffades i Umeå i juni för att få mer kunskap och utbyta erfarenheter inom det genetiska området.?

1 augusti 2012

De 179 deltagarna fick lyssna till många intressanta föreläsningar av biomedicinska analytiker och andra experter inom området genetik.

En av dem var Ida-Maria Boström, biomedicinsk analytiker som arbetar vid klinisk genetik på Universitetssjukhuset i Umeå. Hon har under ett par års tid arbetat deltid med forskning, främst på den ärftliga hjärtsjukdomen långt QT syndrom. Sjukdomen orsakas av mutationer och Ida-Maria Boström har studerat två ovanligare varianter.

— För att finna dessa ovanliga mutationer hos patienter med LQTS krävs speciella analysmetoder. Det är viktigt att vara medveten om detta när man inte hittat någon mutation med sin ”vanliga” analysmetod, berättar hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida