laboratorieanalyser

Nu måste alla influensafall anmälas

Nu måste alla influensafall anmälas
Tidigare var det enbart svininfluensa A(H1N1) som var anmälningspliktig sjukdom - nu måste alla influensafall anmälas.

Från och med 1 december är influensa en anmälningspliktig sjukdom. De nya reglerna innebär att laboratorierna kan förenkla sina analyser.

1 december 2015

Tidigare var det enbart den så kallade svininfluensan som var anmälningspliktig. Numera är A(H1N1) bara en av flera säsongsinfluensavarianter och därför tas den särskilda anmälningsplikten bort för den.

I stället läggs influensa som helhet till på listan över anmälningspliktiga sjukdomar. Avsikten är att få mer kunskap om de återkommande säsongsinfluensorna, uppger Folkhälsomyndigheten.

De nya reglerna innebär enklare analyser för laboratorierna som nu enbart måste konstatera att det rör sig om influensa utan att gå vidare och bestämma vilken typ av influensa det är.

Tidigare har man varit tvungen att göra flera analyser för att kunna bestämma om det är just A(H1N1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida