Ny aggressivvariant av hiv

Ny aggressivvariant av hiv
Illustration: Istockphoto

Sjukvården måste vara uppmärksam på nya rekombinanta hivformer.?

Forskning vid Lunds universitet visar att en nyligen upptäckt hivvariant leder till betydligt snabbare utveckling av aids. Hittills har den nya hivvarianten endast påträffats i Västafrika, men undersökningar visar att spridningen av nya så kallade rekombinanta former av hiv ökar i världen.?

Det finns i dag mer än 60 olika varianter av hiv 1 i världen. När en person infekteras av två varianter kan egenskaperna hos virusen korsas och då uppstår det som kallas rekombinanta former.?

— Rekombinanterna verkar vara livskraftigare och mer aggressiva än de varianter som de uppstått ur. Barnen är mer framgångsrika än föräldrarna för att använda en liknelse, förklarar biomedicinaren Angelica Palm, som presenterar forskningen i sin avhandling vid Lunds universitet.??

Den nya formen som fått namnet A3/02 är en korsning mellan två varianter som är vanliga i Väst­afrika. Enligt forskarna är tiden från smitta till insjuknande i aids den kortaste hittills jämfört med andra hiv 1-varianter.?

— Hiv är ett extremt dynamiskt och föränderligt virus. Nya subtyper och rekombinanta former av hiv 1 har introducerats i vår del av världen och det finns med största sannolikhet ett stort antal cirkulerande rekombinanter som vi vet lite eller ingenting om. Det finns därför skäl att vara uppmärksam på hur hiv1-epidemin förändras över tid, säger Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi vid Lunds universitet.?

Forskningen bygger på en långtidsuppföljning av hivinfekterade personer i Guinea-Bissau, ett projekt som drivs av Lunds universitet. I kommande forskning hoppas Angelica Palm och hennes kolleger kunna fortsätta forska kring egenskaperna hos rekombinanta virus och hur vanliga de är bland hivbärare i Europa.??

För sjukvården innebär de nya forskningsresultaten att man bör vara uppmärksam på att vissa varianter av hiv kan vara mer aggressiva än andra. ?

I dagsläget är det inte rutin att studera vilken subtyp av hiv-1 som en individ är infekterad med, förklarar Angelica Palm.?

— Men den metod som vi använt, och som är den vanligaste metoden för att subtypsklassificera hiv 1, är genom PCR-amplifiering följt av sekvensering och sekvensanalys, säger hon.?

Det är dock viktigt att poängtera att de bromsmediciner som finns i dag verkar fungera lika väl mot alla olika subtyper av hiv 1.

Hiv-typer

Humant immunbrist virus, hiv, finns i två huvudtyper, hiv 1 och hiv 2. Hiv 1 är den vanligaste. Därtill finns ett stort antal undergrupper/subtyper och rekombinanter.

Studien: Faster progression to AIDS and AIDS-related death among seroincident individuals infected with recombinant HIV-1 A3/CRF02_AG compared with sub-subtype A3.Publicerad i Journal of infectious diseases.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida