Ny diagnosmetod kan göra det lättare att hitta urinvägsinfektioner

Ett särskilt protein i urin kan fungera som biomarkör för urinvägsinfektioner. Det visar en första studie av specialistläkaren Charlott Kjälvmark som nu går vidare med fler studier för att få fram en ny diagnostisk metod.

De metoder som i dag används för att diagnostisera urinvägsinfektion är patientens symtom i kombination med urinstickans resultat.

– Men urinstickan är inte alltid bra på att hitta patienter med urinvägsinfektion och urinodlingen tar några dagar att få svar på, därför är det viktigt att hitta andra metoder att komplettera med i akutskedet, förklarar Charlott Kjälvmark.

Hon har nyligen fått en artikel publicerad i den medicinska tidskriften Pediatric Nephrology där hon beskriver hur ett heparitbindande protein (HBP) kan fungera som kompletterande diagnostisk metod. Proteinet finns naturligt i kroppens vita blodkroppar, men har visat sig bli förhöjt i urin vid infektion.

– Jag har gjort en studie på barnakuten här i Helsingborg, då vi mätte halten av proteinet i urinen på barn med misstänkt urinvägsinfektion. Det visade sig att proteinet var signifikant högre hos barn med urinvägsinfektion jämfört med barn utan infektion.

Charlott Kjölvmark går nu vidare med fler studier på vuxna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida