biomedicinsk laboratorievetenskap

Ny metod förenklar kvalitetskontroll av plasma

Ny metod förenklar kvalitetskontroll av plasma
Det tog en veckas laborerande för Sami Alkayyali och Odette Tanase att få till det så att man såg att den nya automatiserade metoden verkligen fungerar. Foto: Desirée Ulin

Transfusionsmedicinska enheten i Region Kronoborg har utvecklat och infört en ny metod som  minskar tiden för kvalitetskontroller av blodgivarplasma från cirka 25 minuter ner till 30 sekunder.

– Det känns bra att det blev så här lyckat. Det är en framgång för labbet. Och vi är jätteglada över att resultatet publicerades i en vetenskaplig tidskrift, säger biomedicinska analytikern Odette Tanase som tillsammans med kollegan Sami Alkayyali skött det laborativa arbetet vid utvecklandet av den nya metoden.

De arbetar båda på kliniskt kemiska laboratoriet och transfusionsmedicin på Centrallasarettet Växjö, där verksamhetschefen Annika Petersson och biträdande verksamhetschefen Kim Ekblom lett forskningen.

Räknas manuellt

För att undvika biverkningar vid transfusion av plasma måste erytrocyterna, det vill säga de röda blodkropparna, vara så få som möjligt. Det kontrolleras vanligen genom stickprovskontroller där blodkropparna räknas manuellt i mikroskop. Varje enskild kontroll tar i vanliga fall mellan 25 och 30 minuter.

Frågeställningen var om man möjligen kunde göra de här kontrollerna på ett enklare och billigare sätt. På laboratoriet i Växjö har man därför provat att utnyttja en kanal i ett redan befintligt hematologiinstrument – Sysmex XN-10 – för uppgiften.

Kanalen är egentligen inte tänkt för den här typen av kontroller, men den visade sig fungera utmärkt. Det som tidigare tog upp till en halvtimme att kontrollera tar med den nya metoden mellan 30 och 60 sekunder.

Spar tid

– Det har blivit mycket effektivare. Det är visserligen kul att mikroskopera, men när det handlar om så många prover blir det tidskrävande och ökar sannolikheten för felräkningar. Så vi välkomnar den nya metoden, säger Odette Tanase.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Transfusion. Huvudförfattarna, det vill säga deras chefer, riktar i artikeln ett särskilt tack till Odette Tanase och Sami Alkayyali för deras del av arbetet med studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida