Ny metod upptäcker celiaki snabbare

Utbildningarna till biomedicinsk analytiker vid Karolinska institutet och Malmö högskola uppfyller inte kvalitetskraven, enligt Högskoleverket.

1 augusti 2012

Biomedicinska analytikern Ewa Lavant har disputerat på en ny metod att analysera HLA-systemet som gör det enklare att upptäcka typ 1-diabetes och celiaki.

De metoder som finns för att analysera HLA, human leucocyte antigen, är ofta både dyra och komplicerade. Ewa Lavant har anpassat en befintlig analysmetod så att det blir enklare att bestämma HLA vid glutenintolerans och typ 1-diabetes. Hon ser möjligheter för användning inom både forskning och klinisk riskbedömning av sjukdomar.

Redan nu används metoden vid Skånes universitetssjukhus i Malmö för riskbedömning av celiaki i oklara fall och vid screening för celiaki. När det gäller typ 1-diabetes används den främst inom forskningen.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida