Ny ultraljudsmetod varnar för hjärt- och kärlsjukdom

Ny ultraljudsmetod varnar för hjärt- och kärlsjukdom
- De kärlförändringar vi upptäcker i handledens artärer är en markör för hjärt- och kärlsjukdom, säger Charlotte Eklund.

Ultraljud av handledens blodkärl kan enkelt och snabbt upptäcka åderförkalkning. Det visar forskning av biomedicinska analytikern Charlotte Eklund.

Så kallat högfrekvent ultraljud av handledens blodkärl kan på några minuter hitta förändringar i kärlen, som kan orsaka hjärt- och kärlsjukdom. Metoden kan också användas för att följa effekterna av en behandling, visar en avhandling av den biomedicinska analytikern Charlotte Eklund.

Hon är en del av forskarlaget från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har utvecklat ultraljudsmetoden som hittar även de första, mindre väggförändringarna i blodkärlen.

Snabbare än andra metoder

Metoden har testats och utvärderats på 416 patienter med bröstsmärta och misstanke om hjärtsjukdom. Resultaten visar att den höga bildupplösningen erbjuder ett enklare, mer precist och snabbare sätt att studera förändringar i kärlen jämfört med de metoder som normalt används.

­- Våra studier visar att graden av åderförkalkning i handledens kärl avspeglar graden av åderförkalkning i hjärtats kranskärl, och att patienter med åderförkalkning i handledens artär oftare drabbas av hjärtinfarkt och stroke och är i behov av kranskärlsvidgning, säger Charlotte Eklund.

Fler användningsområden

Metoden kan användas för riskbedömning av framtida hjärt- och kärlhändelser, och för att följa effekterna av olika behandlingar. Den goda bildkvaliteten ger möjlighet till fler användningsområden, till exempel undersökning av fistlar och bedömning av kärlskada i armens kärl.

Fakta

  • Hjärt- och kärlsjukdom orsakad av åderförkalkning är den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida