Nya varianter av gonorré kan undgå upptäckt

Nya varianter av gonorré kan undgå upptäckt
PCR, Polymeraskedjereaktion, är en molekylärbiologisk och biokemisk metod, som används för att framställa stora mängder av en viss DNA-sekvens.

Den gen som undersöks för att kunna hitta gonorré med PCR-diagnostik har förändrats så att vissa stammar av bakterien inte kan hittas med de tester som används. Smittskyddsinstitutet uppmanar laboratorierna att ta detta på stort allvar.

Det vanligaste sättet att hitta gonorré är genom så kallad PCR-diagnostik som innebär att man undersöker en del av bakteriens DNA.

Nu har man hittat en förändring i en gen hos vissa gonorré-bakterier som gör att metoden inte längre går att lita på.

Gonorrébakterien, Neisseria gonorrhoeae, hittas genom att analysera en särskild gen. Den speciella gonorréstam som nu har upptäckts har fått N.meningitidis-varianten av den genen i stället för N.gonorrhoeae, vilket gör att den kan undgå att bli upptäckt. Dessutom saknar den nya varianten aktivitet för ett speciellt enzym, PIP.

Det finns all anledning att ta detta på allvar, anser Smittskyddsinstitutet. För fem år sedan upptäcktes att det som man trott var en nedgång i antalet fall av klamydia i själva verket berodde på en förändring i bakteriens DNA som gjorde att den inte kunde upptäckas med de tester som då användes i Sverige. Därför kunde bakterien spridas ostört.

Det är viktigt att laboratorier har rutiner för att hela tiden utvärdera sina markörer/målgener mot nya cirkulerande stammar, poängterar Smittskyddsinstitutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida