forskning

Nytt genetiskt blodtest avslöjar cancer

Nytt genetiskt blodtest avslöjar cancer
En droppe blod räckte för att ställa rätt cancerdiagnos. Arkivbild: Mostphotos

 Med hjälp av ett RNA-test av trombocyter har forskare med stor träffsäkerhet lyckats identifiera en rad olika cancerformer.

12 november 2015

Forskarna jämförde blodprover från 283 personer. Av dessa hade 228 någon form av cancer medan 55 inte hade det.

Med hjälp av djupsekvensering av trombocyternas gener, dess budbärar-RNA, lyckades de identifiera förekomsten av cancer med en träffsäkerhet på 96 procent.

Alla med tidig cancer upptäcktes

Bland de 39 patienter som hade en tidigt upptäckt cancer kunde samtliga identifieras och klassificeras.

I följdtester som gjordes identifierades tumörernas ursprung med 71 procents säkerhet hos de patienter som redan hade fått diagnoserna lung-, bröst-, bukspottkörtel-, hjärn-, lever- eller ändtarmscancer.

Dessutom kunde proverna sorteras in i olika undergrupper efter molekylära skillnader, vilket är av vikt vid val av behandlingsmetoder.

Umeåforskare deltagit

Studien finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell och har genomförts av forskare från olika delar av världen, bland annat vid Umeå universitet.

En som deltagit är Jonas Nilsson vid universitetets institution för strålningsvetenskaper. Han tror att den här typen av blodbaserade biopsimetoder i framtiden kan komma att ersätta de invasiva cellvävnadsprover som i dag görs för att exempelvis kunna ställa rätt diagnos vid lungcancer.

– I studien identifierades så gott som alla cancerfall, vilket visar att blodbaserade biopsitest har en enorm potential att förbättra tidig upptäckt av cancer, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida