Bakterieutbrott

Nytt utbrott av allvarlig bakteriesjukdom

Nytt utbrott av allvarlig bakteriesjukdom
Om du vill undvika att bli smittad med ehec bör du inte äta rå köttfärs och vara noga med att skölja grönsakerna. Arkivbild: Mostphotos

Sedan september har 16 personer i Sverige insjuknat i den mer aggressiva formen av mag-tarmbakterien ehec. I sex av fallen är det barn som har smittats, varav tre har drabbats av den allvarliga komplikationen Hus.

De senaste fallen diagnostiserades i början av oktober. Samtliga har smittats i Sverige, framför allt i Stockholmsområdet men även i andra delar av landet.

Livsmedelsverket har tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och berörda smittskyttsenheter inlett spårning av ehec i olika livsmedel.

Man vet ännu inte varifrån smittan kommer. Det vanliga är dock att det sprids via exempelvis korv, köttfärs eller grönsaker som kontaminerats med ehec.

De senaste fem åren har cirka 500 människor i Sverige smittats av ehec varje år. Det som är oroande i det här fallet är att det rör sig om en variant av ehec 0157 som kallas klad 8 och som ofta leder till svårare infektioner.

Sex av de insjuknade är barn. Tre har drabbats av den allvarliga komplikationen Hus, hemolytiskt uremiskt syndrom, som ofta kräver intensivvård.

Symtomen på ehec är allt ifrån milda symptom med diarré och magsmärtor till blodig diarré.

Ehec är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och anmälningsspliktig sjukdom.

Undvik Ehec

Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smitta med ehec, enterohemorragisk
E. coli:

  • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur.
  • Genomstek hackat och malet kött ordentligt.
  • Ät inte rå köttfärs och låt framför allt inte små barn smaka det.
  • Skölj grönsaker ordentligt.
  • Drick inte opastöriserad mjölk.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida