Forskning

Odlar konstgjort blod i tobaksplantor

Odlar konstgjort blod i tobaksplantor
Tobaksblad kanske kan kanske bli en viktig källa för att producera konstgjort hemoglobin. Arkivbild: TT

Forskare vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp försöker att med hjälp av genmodifierade tobaksplantor skapa konstgjort mänskligt blod.

– Förmodligen är vi de enda som försöker uttrycka mänskligt blod i växter, säger Li-Hua Zhu, professor i växtförädling vid Lantbruksuniversitetet SLU i Alnarp till Vetenskapsradion.

Genom att spruta in gener för mänskligt hemoglobin in i bladet på tobaksplantan får man ett tillfälligt proteinuttryck. När plantan växer producerar den hemoglobin.

Ännu vet forskarna inte om det går att verkligen tillverka blodersättning av hemoglobinet från tobaken.

– Vi måste göra celltest och göra tester på möss för att bekräfta att de verkligen har samma funktion som mänskligt blod, det vill säga att kunna transportera syre, säger Li-Hua Zhu till Vetenskapsradion.

Tobaksplantor kan odlas på platser där det kanske inte finns tillgång till färskt blod till transfusion. Därför skulle blodersättningsmedel från odlade växter kunna vara tillgängligt i fattiga länder som annars har dålig tillgång på blod.

Andra försök

Forskare har länge försökt att skapa blod på konstgjord väg. Vid Lunds universitet pågår flera sådana projekt. Bland annat har man på genetisk väg lyckats omvandla hudceller till röda blodkroppar och med hjälp av hpv-virus odla blodkroppsliknande celler.

Och tobaksplantan är inte den enda växt som utnyttjas för att försöka framställa hemoglobin. Vid Lunds tekniska högskola testas även havre, sockerbetor och bondbönor.

Blodet innehåller mer än bara hemoglobin, exempelvis vita blodkroppar som är en viktig del av immunförsvaret och blodplättar som gör att blodet kan levras vid exempelvis en skada.

– Växthemoglobinet kan därför inte helt ersätta blod från mänskliga givare. Men det skulle kunna rädda liv i ett akut skede. Senare kan man ha tid att ge patienten mänskligt blod, eller vänta tills hens eget blod återbildas, säger professorn Leif Bülow till tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida