Ökad risk för blodförgiftning hos personer med särskild genvariant

Ökad risk för blodförgiftning hos personer med särskild genvariant
Berolla Sahdo är biomedicinsk analytiker och har dessutom en magister i biomedicin. Foto: Örebro universitet

En särskild genetisk variation gör att vissa människor är betydligt mer mottagliga för blodförgiftning. Det visar forskning av biomedicinska analytikern Berolla Sahdo.

5 september 2013

Berolla Sahdo ingår i ett forskarlag som tittar på hur vårt immunförsvar fungerar vid svåra infektionssjukdomar. Det visar sig att det finns stora individuella skillnader.

– Samma bakterier som hos en del patienter orsakar en dödlig sjukdom, leder hos andra människor bara till en lindrig infektion. En del individer kan till och med kan vara bärare av dessa bakterier utan att alls bli sjuka, säger Berolla Sahdo.

Har disputerat i sommar

I sommar har hon disputerat vid Örebro universitet. I sin doktorsavhandling har Berolla Sahdo undersökt olika faktorer som avgör hur kraftfull immunförsvarets reaktion blir. Framför allt har hon studerat ett proteinkomplex i de vita blodkropparna som kallas inflammasomen och vilken roll det har vid sjukdomar som orsakas av bakterier.

– Vi studerade hur både sjukdomsalstrande bakterier och bakterier som tillhör normalfloran påverkar inflammasomen. Oväntat nog upptäckte vi att det var normalflorebakterierna som främst aktiverade inflammasomen, förklarar Berolla Sahdo.

Mer mottagliga för blodförgiftning

Eftersom olika individer svarade på olika sätt när de utsattes för samma slags bakterier gick forskarlaget vidare och undersökte om det fanns någon koppling mellan genetiska variationer hos inflammasomen och känslighet för bakterier i blodet.

Man upptäckte att en särskild genetisk variation var betydligt vanligare hos patienter med blodförgiftning. Genvarianten verkade alltså göra människor mer mottagliga för blodförgiftning.

Nästa steg blir att undersöka om de också får en svårare infektion med mer kraftfull inflammation eller om deras immunförsvar är bättre på att försvara sig mot bakterierna.

Utveckla nya behandlingar

– Man tror i dag att dessa genetiska varianter ger kroppen ett bättre skydd mot vissa bakterier, så sammantaget kan man säga att dessa genetiska variationer å ena sidan ger ett bättre immunförsvar vid vissa infektioner, men å andra sidan kan orsaka ett inflammatoriskt påslag som leder till sjukdomar, säger Berolla Sahdo.

Med bättre kunskap om hur immunförsvaret fungerar kan nya behandlingar utvecklas.

– Blodförgiftning behandlas med antibiotika och med tanke på den ökande förekomsten av bakterier som är resistenta mot antibiotika är det viktigt att utveckla nya specialiserade och individanpassade läkemedel, säger Berolla Sahdo.

Doktorsavhandlingen heter Inflammasomes : defense guardians in host-microbe defence.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida