Örebro startar specialutbildningar för biomedicinska analytiker

Örebro startar specialutbildningar för biomedicinska analytiker
En ny specialutbildning ger biomedicinska analytiker chans att skaffa sig fördjupade kunskaper. Arkivbild: Colourbox

Med start hösten 2013 kan biomedicinska analytiker gå en specialutbildning med flera olika inriktningar vid Örebro universitet. Satsningen görs för att möta behovet bland annat inom patologin och de som går utbildningen kommer att få skräddarsydda specialtjänster när de är klara.

Patologi är en av flera inriktningar inom den nya specialutbildningen för biomedicinska analytiker vid Örebro universitet. Men det behövs specialistkunskap inom flera olika områden. Därför kommer studenterna också att kunna inrikta sig på exempelvis klinisk kemi, mikrobiologi, transfusionsmedicin och molekylärgenetik.

Generationsväxling

– Vi har väntat länge på att det ska komma en formell specialistutbildning för biomedicinska analytiker eftersom vi ser att det finns ett stort behov, men i väntan på det gör vi i regionen en egen specialutbildning tillsammans med Örebro universitet, förklarar Agneta Colliander, biträdande verksamhetschef vid laboratoriemedicinska kliniken på Örebro universitetssjukhus.

Hon menar att det är absolut nödvändigt att snabbt få i gång en utbildning för att kunna klara generationsväxlingen bland biomedicinska analytiker de närmaste åren.

– Vi kommer att förlora många äldre med kunskap och erfarenhet och om vi inte utbildar de unga kommer vi att tappa mycket, säger Agneta Colliander.

Klinisk inriktning

Den nya utbildningen leder till en masterexamen efter två år. Ungefär hälften av tiden är verksamhetsförlagd på de olika klinikerna och examensarbetet kopplas direkt till det kliniska laboratoriearbetet.

De masterutbildningar för biomedicinska analytiker som finns och har funnits vid olika universitet har hittills varit mer teoretiska och forskningsinriktade. Till skillnad från dem ska det här vara en klinisk utbildning som är speciellt utformad för de behov som finns på sjukhusen.

Därför pågår nu en inventering av vilka specialistkunskaper som efterfrågas på de sjukhus som ingår i regionen. Tanken är att det på sikt ska finnas inriktningar för alla verksamhetsområden.

Djupa kunskaper om patologi

– Vi ser till exempel att vi behöver fyra specialutbildade biomedicinska analytiker till patologin i Örebro. Men det handlar inte bara om utskärning utan vi vill att de ska ha mycket djupare kunskaper så att de ska kunna föra en diskussion med kliniker och ta ett större ansvar, säger Agneta Colliander.

Patologiutredningen som kom i våras pekade just på biomedicinska analytiker som en resurs för att lösa krisen inom patologin.

Specialtjänster inrättas

Eftersom det är ett nära samarbete mellan Örebro universitet och de sex landstingen inom regionen har man också kommit överens om att inrätta specialtjänster för de biomedicinska analytiker som genomgår utbildningen.

– Vi kommer att konvertera ett antal vanliga biomedicinska analytikertjänster till specialtjänster och vår förhoppning är att de kommer att få högre lön, i nivå med specialistsjuksköterskor, säger Agneta Colliander.

Utbildningen finns med i den kommande katalogen från Örebro universitet och startar hösten 2013.

Fakta

De landsting som ingår i regionen är: Örebro, Värmland, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Gävleborg.

Eftersom det inte är en formellt beslutad specialistutbildning väljer man att kalla det för en specialutbildning för biomedicinska analytiker.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida