Oro för att minskade anslag ska drabba vårdutbildningar

Oro för att minskade anslag ska drabba vårdutbildningar
Catharina Svensson, prodekanus vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, är är bekymrad över konsekvenserna.

Behovet av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker är fortfarande stort. Ändå drar utbildningsdepartementet redan nu ner anslagen till lärosätena. UPPDATERAD 23 /8 2012 klockan 16.30

Bakgrunden till den neddragning av utbildningsplatser på universitet och högskolor som nu görs är att ungdomskullarna minskar de närmaste åren.

För Uppsala universitet innebär de minskade anslagen att antalet utbildningsplatser minskar redan 2013.

– Man är lite för snabb med att dra in pengarna med hänvisning till minskat studentunderlag. Räknar man på 18-19-åringar kan det dröja flera år innan de söker till en yrkesutbildning, så vi är väldigt oroliga för hur det ska gå när vi nu tvingas göra kraftiga neddragningar av antalet utbildningsplatser, säger Catharina Svensson, prodekanus vid medicinska fakulteten i Uppsala.

De aviserade neddragningarna är generella och gäller alla – med ett undantag; läkarprogrammet får de inte röra, där har universitetet ett uppdrag från departementet.

Men för övriga utbildningar –exempelvis för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, specialistsjuksköterskor och barnmorskor – tas inom kort beslut om några utbildningsplatser måste försvinna. Trots att samhällets behov är stort.

– Vi kan utbilda fler, men utan tillräckliga ekonomiska resurser kan vi inte ge samma höga kvalitet på vår utbildning, säger Catharina Svensson.

Dock backade utbildningsminister Jan Björklund i går och sa till TV 4 att han är beredd att ändra på takten i neddragningarna och anpassa den till hur det ser ut.

– Beskedet om att se över och anpassa neddragningstakten till den verkliga situationen och samhällets efterfrågan är mycket positivt, säger Catharina Svensson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida