Ovanligt att antibiotikaresistenta bakterier sprids från kött till människa

Antibiotikaresistenta bakterier är vanliga i både svenskt och utländskt kött från fjäderfän. Däremot är det inte så vanligt att samma bakterier sprids från vidare till människa. Livsmedelsverket efterlyser fler studier och samverkan för att spåra smittspridning.

15 december 2011

Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har jämfört prover från importerat nöt-, gris- och kyckling med svenskt kycklingkött. Och det man letade efter – så kallade ESBL-bildande Escherichia coli och salmonella – det hittade man, helt enligt planerna

Proverna visade att antibiotikaresistenta bakterierna är vanliga både i kycklingkött från EU-länder utanför Skandinavien, från Sydamerika och i det svenska köttet. Europeiskt kött från nöt och gris innehöll också bakterierna, men i mindre omfattning än kyckling.

Däremot verkar det inte höra till vanligheterna att generna i de antibiotikaresistenta bakterierna på kött överensstämmer med motsvarande gener hos antibiotikaresistenta bakterier från sjuka människor i Sverige.

– De här resultaten tyder på att det inte är så vanligt att denna typ av antibiotikaresistens sprids vidare från kött till bakterier hos sjuka människor i Sverige. För att vi ska kunna göra säkrare bedömningar krävs fler studier och en fortsatt samverkan mellan myndigheter, både nationellt och internationellt, säger Mats Lindblad, mikrobiolog vid Livsmedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida