covidtester

Övertiden ökar dramatiskt när proverna väller in

Övertiden ökar dramatiskt när proverna väller in
Det är jobbigt när vi får så många prover att vi måste sätta dem på kö, säger biomedicinska analytikern Tamara Casini som arbetar med att analysera covidtester på Akademiska laboratoriet i Uppsala. Foto: Helena Mirsch.

Den senaste veckan har andelen positiva covidprover ökat från 7 till 15 procent i Uppsala. Nu vill regionledningen ha ännu mer provtagning och kortare svarstider. Men på labbet är personalen sliten efter en lång period med mycket övertid.

4 november 2020

Det är bara två år sedan Klinisk mikrobiologi flyttade in i ljusa och toppmoderna lokaler i det nybyggda komplex som kallas Hubben i Uppsala science park. När pandemin bröt ut var de bland de första i landet att börja analysera covidviruset. Men under hösten har de nått gränsen för vad de klarar av – nu måste det till både fler analysinstrument och mer personal.

— Personalen har jobbat jättemycket i åtta månaders tid nu, men det finns en smärtgräns även för oss. Vi har signalerat åt alla håll att vi måste få mer resurser om vi ska fortsätta ökningen av antalet covidtester, säger Tommie Olofsson, verksamhetschef för Akademiska laboratoriet.

Utökad provtagning

Smittspridningen är omfattande i Region Uppsala och den senaste veckan har andelen positiva prover ökat från 7 till 15 procent. Regionen vill nu utöka provtagningen och korta svarstiderna. I veckan kom också besked om att regeringen vill se fortsatt storskalig testning för covid-19 och har avsatt ytterligare tre miljarder kronor för det under 2020.

Akademiska laboratoriet i Uppsala är på gång med att köpa in fler analysinstrument och nyanställa biomedicinska analytiker – men det är brist på både material och personal.

.

Vi går runt på avdelningen tillsammans med Johan Lindh, sektionschef för Klinisk mikrobiologi. Här finns tre instrument för PCR-analyser av pågående covidinfektion varav en är för snabbtester. Den sammanlagda kapaciteten är 4 000 prover i veckan, men på senare tid har man pressats att ta 5 500.

— Vi hade bara sju biomedicinska analytiker från början, men har lånat in personal från andra avdelningar så att vi totalt har 25-30 personer som arbetat med covidanalyser, säger Johan Lindh.

Övertiden har ökat dramatiskt. Två av de biomedicinska analytikerna har slagit i övertidstaket och har mer än 200 timmar. De har tagits in på nödfallsövertid. De fem andra har övertid på mellan 50 och 150 timmar.

Biomedicinska analytikern Tamara Casini arbetar i vanliga fall på bakteriologen.

— Det blev en snabb omplacering och en ovanlig upplärning genom att vi inte hann med så mycket teori och inskolning utan det blev mycket hands-on redan från början, säger Tamara Casini.

Jobbigt sätta prover på kö

Hon berättar att från början gick de lite på adrenalin över att det var spännande att arbeta under en pandemi, men när månaderna gått har situationen blivit allt mer pressad.

— Vi har inga energireserver kvar. Det har varit en stor omställning att börja arbeta skift när man inte har valt det själv, särskilt för dem som har familj, och vi har haft mycket övertid under en längre tid. Det bara väller in prover och det känns jobbigt när vi måste sätta dem på kö, säger Tamara Casini.

Antalet prover har ökat vecka för vecka under hösten och bedömningen är att det under lång tid framöver kommer att finnas ett stort behov av coviddiagnostik. Det krävs en långsiktig lösning, säger Johan Lindh. Han har fått klartecken att anställa 15 biomedicinska analytiker, men det är ett bristyrke och svårt att rekrytera.

Samhällsviktig insats

— Vi försöker ta väl hand om studenter som gör sin vfu här och många av dem som vi anställer har tidigare varit studenter. Dessutom märker vi att det finns ett intresse för att arbeta med covidanalyser, man känner att man gör en samhällsviktig insats, säger Johan Lindh.

Det räcker ändå inte riktigt och därför anställs även personer med annan bakgrund: här finns molekylärbiologer, infektionsbiologer och biomedicinare. Men det gäller också att få tag på analysinstrument och material.

— Hela världen jagar instrument och reagenser. Vi beställde en ny maskin som blev kvarhållen i Frankrike. Sedan fick vi en annan leverans som egentligen skulle till England, berättar Johan Lindh.

Vårdförbundet har larmat

För skyddsombudet Jamila Mohammad är det viktigt att ny personal kommer på plats så snart som möjligt.

— Alla jobbar intensivt och är jättetrötta. Antalet prover ökar för varje dag. Från Vårdförbundet har vi sedan länge larmat om att mikrobiologen har en svår situation när det gäller arbetsmiljön, säger hon.

Tamara Casini är biomedicinsk analytiker och arbetar med covidanalyser på Akademiska laboratoriet i Uppsala. Foto: Helena Mirsch.

Jamila Mohammad berättar om personal som fått nya scheman och arbetstider, som på kort tid skolats om och fått lära sig mycket nytt samtidigt som alla planer för personlig yrkesutveckling fått läggas åt sidan.

Tamara Casini säger att det ibland kan kännas som det gör när man är mitt i en mardröm: att de jobbar och jobbar, men antalet prover som väntar tar aldrig slut.

— Vi brukar skämta om att när vi öppnar kylskåpet har vi 2 000 prover som bara stirrar på oss. Men det är verkligen en stressfaktor att inte hinna med, säger hon.

Mer pengar till testning

  • Storskalig PCR-testning och smittspårning är viktiga verktyg för att pressa ner smittan och få en korrekt bild av smittläget i landet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
  • Regeringen avsätter därför ytterligare tre miljarder kronor under 2020 för att möta behovet av en storskalig testning under resten av året.
  • Sedan tidigare har 6,8 miljarder kronor tillförts för ökad testning och smittspårning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida