Prisad för upptäckt av genvariant som gör ALS mindre aggressiv

Prisad för upptäckt av genvariant som gör ALS mindre aggressiv
Anna Birve, genetiker, har fått Ulla-Carin Lindquist-priset för sin ALS-forskning.

Forskaren Anna Birve vid Umeå universitet har fått 2012 års Ulla-Carin Lindquist-pris på 300 000 kronor för sin ALS-forskning, där hon bland annat studerat egenskaper hos en genvariant. Uppdaterad 14 januari kl. 10.00.

Hallå där Anna Birve, hur känns det?

– Väldigt spännande, hedrande och roligt.

Vad får du priset för?

– Ett opublicerat arbete där vi tittade på olika egenskaper hos en genvariant. Vi såg att hos de män med ALS som hade den varianten kom sjukdomen senare, fick ett långsammare förlopp, och var inte lika aggressiv.

– Jag fick priset både för det, och för mitt sammantagna arbete med att försöka bidra till en ökad förståelse för genetiken bakom sjukdomar, de cellulära processerna.

Vad ska du använda pengarna till?

– Till fortsatt arbete med att försöka hitta ALS-gener eller genvarianter. Det finns mycket mer att upptäcka.

Prismotivering

Och så här lyder juryns motivering till att biologen och genetikern Anna Birve fick stipendiet:

”Anna Birve har under flera års tid varit djupt involverad i att identifiera och kartlägga genetiska varianter (mutationer) som antingen kan öka eller minska risken för att bäraren av mutationen utvecklar ALS. Under 2012 har Anna Birve haft en nyckelroll i upptäckten av att en mutation i genen PGC-1a verkar ha en skyddande effekt hos män men inte hos kvinnor. För sin framstående och idoga forskning om ALS tilldelas Anna Birve 2012-års Ulla-Carin Lindquistpris.”

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning

  • Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning samlar in pengar till forskning om den obotliga och dödliga nervsjukdomen amyotrofisk lateralskleros ALS som drabbar drygt 200 svenskar varje år. Sjukdomen har varit känd sedan mitten av 1800-talet men ännu vet inte forskarna vad som orsakar ALS.
  • Forskning bedrivs ständigt och stora framsteg har gjorts på senare tid. Varje år delas pris och stipendier ut till framstående forskare på området. Stiftelse grundades år 2005 av Ulla-Carins familj. Verksamheten bygger på gåvor från allmänheten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida