Reviderad etisk kod i fickformat för biomedicinska analytiker

Reviderad etisk kod i fickformat för biomedicinska analytiker
Biomedicinska analytikernas etiska kod har reviderats och finns i fickformat.

En reviderad etisk kod för biomedicinska analytiker finns nu tillgänglig i ett litet behändigt fickformat för flitigt bruk.

Den svenska koden har reviderats som en följd av att de biomedicinska analytikernas internationella kod har ändrats.  Innehållet är med ett undantag detsamma som förut, men punkterna är omstuvade och uppdelade under rubriker.

Nytt, utöver vad som står i den internationella koden, är tillägget att en biomedicinsk analytiker är öppen för kritisk granskning av sin yrkesutövning. 

– Det handlar om att om vi är trygga i vår profession måste vi stå för hela vårdkedjan, både granska varandra och vara öppna för kritisk granskning från annat håll. Och det hör ihop med resten av koden.  Vi ska ju också undervisa och handleda studenter, kolleger, andra yrkesutövare och vårdtagarna, säger Anna Andersson biomedicinsk analytiker, vice ordförande i Vårdförbundet och ledamot av biomedicinska analytikernas internationella kommitté som Vårdförbundet och IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, organiserar tillsammans.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida