Riskfylld arbetsmiljö i laboratorier

Riskfylld arbetsmiljö i laboratorier
Hanteringen av frätande och brandfarliga vätskor, farliga bakterier och vassa föremål gör laboratorier till en riskfylld arbetsplats. Arkivbild: Colourbox

Nästan hälften av dem som arbetar på laboratorier har råkat ut för en skada. Ändå anser en klar majoritet att deras labb är en säker arbetsplats. Det visar en internationell undersökning som presenteras i tidningen Nature.

Laboratoriepersonal kan ha en falsk känsla av säkerhet när det gäller arbetsmiljön, menar forskarna bakom studien som är gjord vid Center for laboratory safety vid University of California i USA.

Sammanlagt 2 400 personer som arbetar på forskningslaboratorier i USA, Europa, Kina och Japan, har svarat på ett frågeformulär om säkerheten på deras arbetsplats.

Rapporterar inte skador

De vanligaste skadorna var mindre blessyrer som skärsår, nålstick, bett och skrapsår. Men en tredjedel av dem som svarade hade blivit vittne till åtminstone en större incident som krävde medicinskt omhändertagande.

Det visade sig också att mindre skador inte alltid rapporterades, att ensamarbete var vanligt samt att bara drygt hälften hade övat säkerhet för just de moment som de arbetade med.

Trots detta ansåg 86 procent att deras laboratorier var säkra arbetsplatser och att de säkerhetsföreskrifter som fanns var tillräckliga.

Dödsfall på laboratorier

Med tanke på att så många ändå har råkat ut för incidenter och att säkerhet inte övas på alla arbetsplatser, anser forskarna bakom studien att de laboratorieanställda kan ha en falsk känsla av trygghet och menar att mycket mer kan göras för att förbättra säkerheten.

Initiativet till undersökningen togs efter ett par allvarliga dödsfall på laboratorier i USA. I fjol dog en ung forskare på grund av felaktig hantering av farliga bakterier och för fyra år sedan fick en forskningsassistent vid UCLA så svåra brännskador att hon avled.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida