Rött eller grönt?

Etik. Barnet du ska ta prov på gråter och vill inte, men föräldrarna har rest långt för detta — tar du provet ändå? På en konsert ser du en kollega som sjukanmält sig inför kvällspasset — säger du något?

30 april 2013

Etiska dilemman stod i centrum på internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker i Umeå. Förbundsombudsman Anne Berndt och Ewa Martin, biomedicinsk analytiker på klinisk patologi i Umeå, presenterade en modell för hur man kan diskutera kring etiska problem.

Att diskutera etik handlar inte bara om att snabbt hitta lösningar på ett dilemma, utan snarare om att vrida och vända på saken så att flera olika aspekter kommer fram. Anne Berndt definierade ett etiskt dilemma som ett val mellan två eller flera handlingar som båda av tungt vägande skäl framstår som riktiga.

— Det här är inte så lätt, utan något som man behöver öva sig på, sa hon.?

Västerbotten är en av fem pilotavdelningar som ska testa den etiska reflektionsmodellen som Vårdförbundet har tagit fram tillsammans med IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.

Ett 80-tal biomedicinska analytiker deltog när Vårdförbundet, IBL och landstinget bjöd in till en kompetensutvecklingsdag på biomedicinska analytikerdagen den 15 april i Umeå. Förutom etik var dagen späckad av föreläsningar som alla hölls av biomedicinska analytiker från Västerbotten.

Fredrik Wastring berättade om detektivarbetet på blodcentralen. Simon Berggren förklarade hur TAVI-utredningar går till. Emma Honkala avslöjade hittills opublicerad forskning om sambandet mellan herpes-virus och Alzheimer.?

Att föreläsarna kom från så vitt skilda områden som klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi, neurofysiologi och klinisk genetik visade verkligen på bredden inom den gemensamma yrkesbeteckningen biomedicinsk analytiker. ”Jättespännande och intressant att få höra om vad som pågår inom olika områden”, var den allmänna uppfattningen vid fikapausen.

Carin E Nilsson, verksamhetsutvecklare inom laboratoriemedicin, berättade om arbetet med att utveckla karriärvägar för biomedicinska analytiker. Nyligen gjordes en enkät bland de drygt 400 anställda inom laboratoriemedicin i Västerbotten om vad de tycker är viktigt att det satsas på. Det visade sig att det handlar om tre saker:?

  • Karriärvägar.
  • Kompetensutveckling.
  • Lön som motsvarar ökat ansvar.

När det gäller kompetensutveckling kommer Umeå universitet, på uppdrag av Västerbottens läns landsting, att ge en webbaserad utbildning i klinisk patologi på kvartsfart. De som går den utbildningen på 15 poäng kommer sedan att kunna söka till tre olika delkurser i tillämpad utskärning.

Det är bra att landstinget satsar på kompetensutveckling och nya karriärvägar, men när det gäller att sätta en lön som motsvarar det ökade ansvaret har man en bra bit kvar, anser Jenny Gardfjäll, biomedicinsk analytiker och styrelseledamot för Vårdförbundet i Västerbotten,?

— Man har pratat om löneökningar på 3 000 kronor i månaden, fördelat på fem år, för dem som lär sig utskärning och tar över uppgifter från patologerna. Det är alldeles för lite, det hoppas vi blir mer, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida