Säkrare diagnoser och snabbare svar

Patienter med elakartade blodsjukdomar får snabbare och säkrare besked när kompetensen samlas i ett nytt hematopatologiskt laboratorium i Lund.?

I början av september invigdes det nya speciallaboratoriet på Lunds universitetssjukhus.?

— Vi tycker det är jättebra och ser bara fördelar både för patienterna och för oss som arbetar här, säger Elizabeth Marklund.??

Hon är biomedicinsk analytiker och arbetar med flödescytometri, en av de metoder som används för att analysera prover från patienter med elakartade sjukdomar i blod, benmärg och lymfkörtlar.?

Andra analysmetoder som används är morfologi, immunhistokemi och molekylärgenetik. Genom att använda flera analysmetoder blir provsvaren mer specifika och ger ett bättre underlag för diagnos och behandling.?

— Nu när alla experter finns under samma tak blir det lättare att ställa en säker diagnos och svarstiderna kan kortas, berättar Elizabeth Marklund.??

Fyra av de tio biomedicinska analytikerna på det nya laboratoriet arbetar med flödescytometri. De utför analyser, gör bedömningar och lämnar resultaten till läkare som sedan samman­ställer svaret med hjälp av de olika analysmetoder som använts. Att arbeta med flödes­cytometri är ett självständigt och ansvarsfullt arbete som kräver lång erfarenhet. ­Själv har Elizabeth Marklund arbetat med det i 13 år.?

— Att få vara med och bygga upp det här laboratoriet är spännande och intressant för oss som varit med ett tag. Det är roligt när man känner att man utvecklas hela tiden.

Fakta om…

Hematopatologiska laboratoriet vid klinisk patologi i Lund:

  • 7 000 prover per år
  • Tio biomedicinska analytiker
  • En klinisk molekylärbiolog
  • Två utbildningsläkare
  • Fem hematopatologer
  • En professor
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida