Säkrare diagnostik med automatiserad cellräkning

Automatiserad cellräkning i likvor är snabbare och säkrare än manuell sådan, även vid laboratorier med begränsad erfarenhet. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin.

5 oktober 2011

I dag utförs cellräkning i likvor manuellt med hjälp av räknekammare och mikroskopi. Metoden är resurskrävande och förutsätter lång erfarenhet hos utföraren. Mindre laboratorier kan därför tänkas ha svårare att upprätthålla tillräcklig kompetens.

Tillsammans med andra forskare har Mariann Wall, biomedicinsk analytiker och sektionsledare vid kliniskt neurokemiska laboratoriet på Sahlgrenska akademin i Göteborg, under två månader utvärderat ett instrument för automatiserad cellräkning och jämfört resultatet med manuell räkning.

Resultaten, som publiceras i Läkartidningen, visar på en god samstämmighet mellan manuell och automatiserad cellräkning, med den skillnaden att den senare ger mer detaljerad information om uppdelningen mellan olika celltyper.

Forskarna påpekar att den automatiserade cellräkningen har vissa begränsningar i prov med högt antal erytrocyter. Där rekommenderar forskarna att cellräkningen kompletteras med den manuella metoden och att alla cytogram granskas visuellt. Detta för att kunna upptäcka maligna celler.

Cellräkning i likvor spelar en central roll i diagnostiken av akuta hjärnsjukdomar. Subaraknoidalblödning och akut meningit och encefalit är två exempel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida