forskning

Sämre överlevnad med blod från motsatt kön

Sämre överlevnad med blod från motsatt kön
Om blodet kommer från en person av samma eller motsatt kön kan påverka överlevnaden, enligt en studie gjord vid Skånes universitetssjukhus. Arkivbild: Colourbox

Hjärtpatienter som fick blod från en person av motsatt kön hade lägre överlevnad än de som fick blod från någon av samma kön. Det oväntade resultatet visar en studie vid Skånes universitetssjukhus.

Resultatet var inte något som forskarna hade förväntat sig när de påbörjade studien för tolv år sedan.

– I början blev jag överraskad av resultatet men ju längre tiden gått desto säkrare har jag blivit och sambandet har visat sig hålla över tid, säger Henrik Bjursten, docent och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

I studien ingick närmare 10 000 patienter som genomgått kranskärlskirurgi eller fått en ny aortaklaff och i samband med att det fått blodtransfusion. 58 procent hade fått blod från givare av motsatt kön. Patienterna följdes upp både på kort sikt och efter tolv år.

De patienter som hade fått transfusion av röda blodkroppar från personer av motsatt kön hade lägre överlevnad på både kort och lång sikt jämfört med de som fått blod från personer av samma kön.

För transfusion av plasma fanns det dock inget liknande samband.

Forskarna tittade även på andra riskfaktorer, bland annat hur gammalt blodet var. Men det fanns inget samband mellan blodets ålder och dödlighet.

Forskarna påpekar att det är en observationsstudie och att det behövs mer forskning och randomiserade studier för att bekräfta resultatet. Men inom Skånes universitetssjukhus har studien redan uppmärksammats, bland annat inom verksamhetsområdet för labmedicin där blodcentralerna i Skåne ingår.

– Det här är naturligtvis intressanta data att granska, säger Martin L Olsson, överläkare inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of thoracic and cardiovascular surgery (se länk).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida