Sent provsvar på grund av hög arbetsbelastning

Sent provsvar på grund av hög arbetsbelastning
Det försenade provsvaret lex Maria-anmäldes av landstinget Blekinge. Arkivbild: Mostphotos

Nu införs nya rutiner vid laboratoriemedicin i Karlshamn.

10 augusti 2015

I maj skickades ett blodprov från en vårdcentral till klinisk kemi vid sjukhuset i Karlshamn. Det gällde en kvinna som utreddes för blodbrist.

Hann inte med

Provet ankom och registrerades på morgonen, men den maskinella differentialräkningen (fördelningen av vita blodkroppar) godkändes inte av maskinen.

På grund av hög arbetsbelastning gjordes inte en manuell räkning förrän nästa dag, som var en helgdag. Eftersom de vita blodkropparna bedömdes som omogna skulle klinisk kemi i Karlskrona har konsulterats enligt gällande rutiner, men det gjordes inte eftersom det var helg.

Först ytterligare en dag senare gjordes bedömningen i Karlskrona som gav besked om misstänkt leukemi direkt till hematologisektionen. Patienten kontaktades omedelbart och fördes till Skånes universitetssjukhus i Lund för behandling.

Nya rutiner införs

Även om fördröjningen inte påverkat prognosen för sjukdomen, ser man ändå allvarligt på att det tog två dygn innan provsvar kunde ges. Därför införs nya rutiner och förändrat arbetssätt vid laboratoriemedicin i Karlshamn från och med november.

De nya rutinerna ska säkerställa att differentialräkning görs manuellt när behovet uppstår. I de nya rutinerna ingår också riktlinjer för när laboratoriemedicin i Karlskrona ska konsulteras.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som granskat händelsen, anser att åtgärderna är rimliga och avslutar ärendet.

Diarienummer hos Ivo: 8.1.1-22449/2015-3

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida