Skrev in provsvar utan att undersöka

En man i Stockholmstrakten fick provresultatfrån en bukaortascreening trots att han inte varit på någon undersökning. Nu utreder Socialstyrelsen hur misstaget kunde ske.

Mannen var kallad till buk­aortascreening, men kom aldrig till undersökningen. Av misstag registrerades han ändå av receptionisten på laboratoriet.

Nästa dag uppmärksammades den biomedicinska analytiker som skulle ha gjort undersökningen på att det saknades ett provresultat. Utan att kontrollera mot databasen skrevs ändå ett värde in som den biomedicinska analytikern trodde sig komma ihåg.

När mannen fick provsvaret med post kontaktade han laboratoriet och berättade att han inte hade varit där.

— Jag har haft ett allvarligt samtal med den ansvariga biomedicinska analytikern om att så här får det inte gå till, säger Ernst Zuber, verksamhetschef och affärsområdeschef för Aleris Diagnostik AB.

Som en följd av den här händelsen har laboratoriet gjort en utökad kontroll av de bukaortaundersökningar som gjordes under förra året

— Vi upptäckte inga allvarliga avvikelser, inget bukaortaaneurysm som vi missat. Däremot såg vi små avvikelser och kanske något fler sådana för just den här personen, säger Ernst Zuber.

Den biomedicinska ana-lytikern är för tillfället avstängd från att utföra just de här undersökningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida