virus

Små barn drabbades av tuff RSV-säsong

Små barn drabbades av tuff RSV-säsong
Antal rapporterade fall av RS-virus per vecka 2016-17 jämfört med tidigare säsonger. Bild: Folkhälsomyndigheten.

Den gångna vintern var det fler barn än vanligt som insjuknade i RS-virus. Inte på många år har det varit så många fall. Det var de allra minsta barnen som drabbades mest.

De första fallen av luftvägsinfektioner med RS-virus kom tidigt och nådde en mycket hög topp i början av året som höll i sig i mer än en månad, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

Bland de som drabbades var 42 procent barn under två års ålder. 2 942 barn under två år fick en laboratorieverifierad RSV-diagnos. Preliminära data visar att många små barn också intensivvårdats på grund av RSV under säsongen. Totalt 263 personer fick så svår infektion att det krävdes intensivvård.

Av alla RSV-prover som tagits under säsongen gav 8,9 procent positivt svar för viruset. Större delen av fallen diagnosticerades med PCR, men även immunokromatografiska snabbtest och immunofluoroscens användes.

Flest fall diagnostiserades i storstadsregionerna Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Men sett till folkmängd hade Gotland flest fall, följt av Västernorrland, Värmland, Örebro, Kalmar och Västra Götaland.

RS-virus

  • Respiratoriskt syncytial virus (RSV eller RS-virus) är en vanlig orsak till luftvägsinfektion.
  • Infektionen liknar oftast en vanlig förkylning.
  • Små barn, framför allt spädbarn kan dock bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård.
  • Även äldre personer och andra infektionskänsliga personer kan drabbas hårdare av en RS-infektion.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida