nya rekommendationer

Nationell screening av bukaorta rekommenderas

Att erbjuda alla 65-åriga män undersökning av stora kroppspulsådern för att upptäcka om den riskerar att brista skulle kunna rädda livet på 100 män varje år.

30 november 2015

Socialstyrelsens nya rekommendation innebär att att hälso- och sjukvården ska erbjuda alla 65-åriga män en ultraljudsundersökning där bredden på bukaortan mäts.

  • Om vidgningen är över 30 millimeter bred bör patienten följas upp regelbundet.
  • Är den 55 millimeter eller mer erbjuds patienten en förebyggande operation.

Bukaortaaneurysm innebär en vidgning av stora kroppspulsådern i buken och ger ofta inga symtom, tills den brister. Då är förloppet dramatiskt och dödligheten mycket hög eftersom få hinner komma in till sjukhus.

Redan i dag erbjuder alla landsting ultraljudsundersökning av bukaortan hos män för att upptäcka risken för bristning i tid. Men det är skillnader i vilka åldrar som bjuds in och vid vilka gränsvärden som patienterna erbjuds uppföljning.

– Vi har tagit fram nationella rekommendationer för att göra screeningen och vården vid bukaortaaneurysm mer jämlik över landet, säger Malin Engelmark, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida