Forskning

Sockerart kan visa risk för diabetes typ-2

Sockerart kan visa risk för diabetes typ-2
Sockerarten mannos går att mäta i blodet. Bild: Colourbox

Höga nivåer av mannos, en enkel sockerart som finns i många naturliga polysackarider, kan förutsäga risk för att utveckla typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och njursjukdom. Det visar ny studie av forskare i Sverige.

2 augusti 2017

Studien visar att höga nivåer av mannos kan ange framtida risk oberoende av BMI och andra etablerade riskfaktorer. Mätningen förutsäger också risk för att utveckla kardiovaskulär sjukdom, diabetisk njursjukdom och mortalitet.

– Vi kan mäta mannos i blodet och identifiera om människor har en ökad risk för sjukdomarna, säger Adil Mardinoglu, systembiolog vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och ledamot av SciLifeLab, Sveriges nationella centrum för molekylärbiovetenskap med fokus på hälso- och miljöforskning.

Utveckling av njursjukdom

Njursjukdom med ökad albuminutsöndring i urinen är associerad med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och insulinresistens.
– Tidig mätning av mannosnivåer hos individer med diabetes kan ge information om framtida risk för progression av albuminuri och att utveckla allvarlig diabetisk njursjukdom, vilket kan kräva njurtransplantation, säger professor Ulf Smith, forskare och diabetesexpert på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och som har lett studien.
– Diabetisk njursjukdom är också en indikator för att förutse framtida risk för kardiovaskulär sjukdom och tidig dödlighet.

Tidigare studier om mannos

I studien användes data från stora kliniska databaser för att analysera om mannosnivåer skulle kunna förutsäga sjukdomsutveckling. Tidigare forskning identifierade nya biomarkörer, eller orsaker till fetma-associerade komplikationer, inklusive utveckling av diabetes typ-2, kardiovaskulär sjukdom, leverkomplikationer, vissa cancerformer och demens.
Baserat på detta kunde en ytterligare studie visa att fetma är förknippad med en dysreglerad metabolism av mannos i levern och att serumnivåerna av mannos var förhöjda. Studien visade också att mannosnivåer identifierade individer med ökad grad av insulinresistens oberoende av BMI.

I den nya studien ville forskarna undersöka om mannosnivåer också förutsåg sjukdomsutveckling. De analyserade mannos med vätskekromatografi-masspektrometri i relation till framtida utveckling (efter upp till 8 år) av typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och diabetisk njursjukdom hos totalt över 8000 individer som inte hade sjukdomen vid tidpunkten när man gjorde första mätningarna.
– Det är ännu oklart om eller hur mannos bidrar till sjukdomsutveckling, men senaste framstegen har visat att mannos kan vara involverad i kroppens immunförsvar och andra grundläggande mekanismer för normal celltillväxt och funktion, säger professor Ulf Smith.
Studien är publicerad i tidskriften Cell Metabolism.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida