Sommar 2014. Gällivare sjukhus tvingas skicka i väg prover för analys

Sommar 2014. Gällivare sjukhus tvingas skicka i väg prover för analys
Om det blir så mycket prover att de som jobbar på labbet i sommar inte hinner med skickas proverna till Sunderby sjukhus för analys. Arkivbild: Colourbox

De låga lönerna har fått biomedicinska analytiker att sluta. Nu är de för få.

Bristen på biomedicinska analytiker vid Gällivare sjukhus i sommar har tvingat fram nödlösningar. Prover som inte är akuta ska skickas till Sunderby sjukhus om de som arbetar i Gällivare inte hinner med.

Personalen vid laboratoriet på Gällivare sjukhus tycker att det är sorgligt.

Slutar på grund av lönen

De är bedrövade över den situation som uppstått och menar att laboratoriemedicin vid Gällivare sjukhus inte skulle behöva ha några sommarproblem. Det finns biomedicinska analytiker som vill jobba här. Om de får rätt lön.

Men på senare tid har flera unga biomedicinska analytiker valt att sluta. Orsaken är den låga lönen i kombination med hög arbetsbelastning, många nätter och beredskap på helger.

De som är kvar bävar inför sommaren. De har pratat med sina chefer, skrivit och vädjat om att lönerna ska höjas så att de som slutat vill komma tillbaka. Men hittills har det varit kalla handen.

Regler för lönesättning

Lena Norlund är länschef för laboratoriemedicin i Norrbotten. Enligt henne har det varit svårt att få personal till Gällivare, men att höja lönerna har inte varit aktuellt.

– Vi har regler i landstinget som säger hur mycket vi får ge i lön.

Men är det inte närmaste chef som förhandlar lön individuellt?

– Ja, men det är ändå en bedömning av kompetens och erfarenhet som avgör.

Biomedicinska analytiker med både kompetens och erfarenhet har inte velat stanna på grund av dåliga arbetsförhållanden och låg lön. Kan ni inte gå dem till mötes för att få behålla dem?

– Vi har ändå förhållningsorder när det gäller löner, svarar Lena Norlund.

Hon säger att hon är medveten om att det finns arbetsmiljöproblem, men att de ska testa alternativa arbetsscheman. Personalavdelningen är också inkopplad för att lösa de problem som finns.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida