Sorkfeber slår mot blodplättar

Sorkfeber slår mot blodplättar
Det är den stora tillgången på skogssorkar som gör att fler fall av sorkfeber befaras. Arkivbild: Colourbox

Antalet fall av blödningssjukdomen sorkfeber ökar och ser ut att gå mot ett toppår, åtminstone om man ska se till antalet gnagare i norra Sverige. En ny studie visar hur blodplättar, trombocyterna, angrips i samband med sjukdomen.

3 november 2011

– Vi ser att mängden trombocyter minskar kraftigt i blodproven. Men framförallt ser vi att de som cirkulerar i blodet inte mår bra. De aktiveras inte normalt och deras förmåga att reparera skador är starkt nedsatt, säger Sofia Ramström, forskarassistent i klinisk kemi vid Linköpings universitet.

Forskarna tror att viruset infekterar cellerna i kärlväggarna och skadar ytliga blodkärl runt om i kroppen. När dessa ska repareras förbrukas väldigt många blodplättar och ett underskott av dem uppstår därför i blodbanan. Och trots att nyproduktionen går snabbt räcker inte de nya till. Detta orsakar i sin tur blödningar.

Det är den stora tillgången på skogssorkar som gör att fler fall av sorkfeber befaras. Det senaste stora utbrottet inträffade 2007. Då registrerades mer än 900 fall bara i Västerbotten. Tas mörkertalet in i ekvationen kan det verkliga antalet drabbade vara flera tusen.

Det är forskare vid Linköpings och Umeå universitet som står bakom studien.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida