Stam av utrotad poliotyp kasserad

1 mars 2017

I likhet med många andra europeiska länder har Folkhälsomyndigheten och alla andra laboratorier i Sverige nu förstört de förvarade virusstammar som kunde orsaka polio typ 2, som förklarats utrotad i världen. Sedan 1999 har inga nya fall upptäckts. I fortsättningen kommer bara några få laboratorier i Europa att kunna analysera polio typ 2. Vid behov kan Folkhälsomyndigheten förmedla kontakt med ett av dessa laboratorier, som finns i Holland.

?Analys för påvisning av antikroppar mot poliovirus typ 1 och 3 kommer även fortsättningsvis att göras i Sverige.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida