Starkt intresse för specialistutbildning inom patologi

Starkt intresse för specialistutbildning inom patologi
Kerstin Andersson, biomedicinsk analytiker i Malmö, har drivit frågan om en högskolekurs i utskärning. Foto: Roger Lundholm/Region Skåne

Patologi kan bli en specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Frågan står högt på dagordningen när den svenska patologin nu utreds på uppdrag av regeringen och Malmö högskola har visat stort intresse.

25 januari 2012

I går träffade Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet, de utredare som gör en översyn av den svenska patologin på uppdrag av regeringen.

– Jag är mycket nöjd med diskussionerna. Det känns som att det finns ett stort intresse för att skapa en specialistutbildning inom patologi för biomedicinska analytiker, säger hon.

Stor brist på patologer

2009 gjordes en nationell canceröversyn av Socialdepartementet. Den visade bland annat att bristen på patologer är ett stort problem och en utredning tillsattes för att göra en total översyn av den svenska patologin. Vem ska göra vad? Hur ska resurserna räcka till? Hur ser den tekniska utvecklingen ut?

Man räknar med att det saknas omkring 100 patologer i Sverige. Eftersom det tar så lång tid att utbilda patologer och intresset för yrket är lågt bland läkarstudenterna så tittar man på andra möjligheter att lösa frågan.

– På många håll i landet gör biomedicinska analytiker redan nu utskärning av prover, men vi anser att de skulle kunna ta över mer av det här arbetet, säger Anne Berndt.

Ny utbildning i Malmö

En specialistutbildning inom patologi skulle skynda på utvecklingen och göra de fördjupade kunskaperna mer gångbara över hela landet, till skillnad från i dag när varje klinik utbildar sina egna biomedicinska analytiker inom patologi.

Labmedicin i Skåne har tidigare haft två kurser i utskärning i egen regi och utbildat sammanlagt 22 biomedicinska analytiker som kunnat ta över arbetsuppgifter som tidigare sköttes av läkare. Men nu finns planer på att göra det till en högskolekurs i stället. Redan till hösten 2013 planerar Malmö högskola att starta en kurs i utskärning som ska ge 15 högskolepoäng.

Det kan vara en grund för en längre specialistutbildning inom patologi, menar Anne Berndt, som också säger att det är flera högskolor och universitet som visar stort intresse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida