Smittsamma sjukdomar

Största bovarna bakom matförgiftning

Största bovarna bakom matförgiftning
Flest blir smittade av norovirus i maten. Men av campylobacter blir man ofta betydligt sjukare. Bild: Mostphotos.

Livsmedelsverket har uppskattat vilka bakterier, parasiter och virus i livsmedel som orsakar mest magsjuka i Sverige. Värstingarna är  norovirus och campylobacter.

Varje år drabbas en halv miljon svenskar av matförgiftning. Nu har Livsmedelsverket undersökt vilka bakterier, parasiter och virus som ger flest fall och orsakar störst sjukdomsbörda.

Det visar sig vara norovirus som orsakar flest fall. Campylobacter orsakar inte lika många sjukdomsfall men ger långvarigare och ibland allvarligare symtom hos den som drabbas. Det finns även en liten risk för följdsjukdomar och livslånga besvär.

I den nya rapporten uppskattas antalet sjukdomsfall som beror på  bakterier och virus i livsmedel. Dessutom redovisas sjukdomsbördan med DALY-metoden. Metoden tar även hänsyn till varaktigheten och allvarlighetsgraden av symtomen som de sjuka drabbas av.

Största sjukdomsbördan

Norovirusinfektion kallas även vinterkräksjuka. Den drabbar ungefär 168 000 personer varje år. Näst flest drabbas av förgiftning med toxinbildande bakterier: 58 000 fall, följt av campylobacterinfektioner: 4 000 fall.

Trots att den inte ger flest sjukdomsfall orsakar campylobacter den största sjukdomsbördan, fyra gånger större än den som orsakas av norovirus.

Norovirus ger den näst största sjukdomsbördan av de undersökta bakterierna, parasiterna och virusen. Symtomen är oftast kortvariga och förhållandevis lindriga men många drabbas varje år. Stec/Ehec kommer på tredje plats när det gäller sjukdomsbörda eftersom konsekvenserna av en infektion kan vara mycket allvarliga.

Så rangordnas de

Listan nedan visar i rangordningen i fallande ordning baserat på hur många fall av matförgiftning respektive DALY de orsakar varje år i Sverige i medeltal.

Orsakar flest matförgiftningar
1. Norovirus
2. Toxinbildande bakterier
3. Campylobakter
4. Salmonella
5. Cryptosporidium

Leder till störst sjukdomsbörda

1. Campylobacter
2. Norovirus
3. Stec/Ehec
4. Listeria
5. Salmonella

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida